Hà Nội phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán được giao

Hà Nội phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán được giao

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 25/08/2022 | 23:14
Thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán HĐND giao.

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt nhiều khả quan

Báo cáo tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự đảng UBND Thành phố ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2022 đạt nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, ngân sách Thành phố vẫn bảo đảm kinh phí hoạt động của các cấp, các ngành, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phòng chống, xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến hết ngày 20/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 219.126 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đã thực hiện đạt 200.618 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, bằng 108,2% so với cùng kỳ, bao gồm: Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh là 99.727 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán, bằng 115,5% so với cùng kỳ.

Dự báo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện là 342.365 tỷ đồng, đạt 109,9% dự toán, bằng 105,8% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, một số khoản thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, nhất là khoản thu về nhà, đất, thu đấu giá quyền sử dụng đất; 8 tháng đạt 11.055 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp. Một số đơn vị dự toán chưa chủ động triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết ngày 20/8 là 40.309 tỷ đồng, mới đạt 37,7% dự toán năm và bằng 106,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đã thực hiện 13.843 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán và bằng 110,5% so với cùng kỳ.

Sự kiện - Hà Nội phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán được giao

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 đạt 70,3% dự toán.

Tại buổi làm việc đã tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp thực hiện mục tiêu thu, nhiệm vụ chi trong những tháng cuối năm 2022, nhất là khắc phục những hạn chế, khó khăn về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đấu giá quyền sử dụng đất...

Nhất trí với 10 nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm và 5 kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện các khoản thu, chi còn thấp, như: thu từ nhà, đất; giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch HĐND cũng đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ bảo đảm ổn định ngân sách 3 năm; bảo đảm tỷ lệ điều tiết ngân sách tương ứng với phân cấp, ủy quyền cho các địa phương; khai thác nguồn thu từ tài sản công, trong đó, có phần diện tích tầng 1 ở các khu chung cư.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cần xử lý dứt điểm các khoản thuế nợ đọng lâu năm; tháo gỡ các thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ đấu giá đất, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương; triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án theo Nghị định số 25/2020-NQ/CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, trên cơ sở kết luận của Thường trực Thành ủy sau cuộc làm việc này, UBND Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vứng mắc để bảo đảm mục tiêu thu ngân sách nhà nước và tăng tỷ lệ chi đầu tư xây dựng cơ bản; trước mắt tập trung tháo gỡ vướng mắc về giá, phân cấp và thủ tục hành chính để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm nguồn thu đồng đều cho các quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng cho biết sẽ tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho Thành phố về lâu về dài. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Sự kiện - Hà Nội phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán được giao (Hình 2).

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan Thành phố, các cấp, các ngành đã cố gắng với trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thời gian qua.

Nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2021 rất tích cực trong bối cảnh rất khó khăn do dịch Covid-19. Đặc biệt, 8 tháng năm 2022, kinh tế phục hồi mạnh, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 7,79%. Thu ngân sách đạt cao, Hà Nội thực sự là “hộ lớn” đóng góp rất quan trọng cho ngân sách cả nước với vị trí đứng đầu về thu nội địa.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, kết quả chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp. Đây là vấn đề các cấp, các ngành phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, coi đây là giải pháp mang tính động lực đối với tăng trưởng từ nay đến năm 2025.

Tháo gỡ các thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ đấu giá đất

Thống nhất với báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Bí thư Hà Nội chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”, UBND Thành phố chỉ đạo việc cụ thể hóa các nội dung về tài chính, ngân sách để thực hiện phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; làm tốt những nội dung sẽ trình ra kỳ họp HĐND Thành phố sắp tới; lấy đây là cơ sở bước đầu để tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay, còn 1.150 thủ tục hành chính ở cấp sở, nhưng nhiều việc xảy ra không rõ đơn vị chịu trách nhiệm. “Phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính là vô cùng quan trọng. Thành phố sẽ làm từng bước, không chủ quan, nóng vội, nhưng kiên quyết làm và phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cho rằng, tỷ lệ điều tiết ngân sách Trung ương cho Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng. Các cơ quan Thành phố phải nghiên cứu kỹ các nội dung văn bản của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, làm cơ sở báo cáo, đề xuất với Trung ương về tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp, tạo điều kiện cho Thủ đô tăng cường đầu tư phát triển.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát công tác quản lý và sử dụng các loại tài sản công để có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng nguồn thu cho Thành phố. Đồng chí cũng lưu ý các cấp các ngành phải thực hiện tốt các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế theo quy định chung; tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành tài chính, ngân sách như thu thuế điện tử; chú trọng phòng, chống buôn lậu...

Đối với đấu giá đất, Bí thư Thành ủy khẳng định, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ, nhưng quan trọng nhất là phải quản lý chặt chẽ không để xảy ra thông thầu, tham ô, tham nhũng trong đấu giá đất. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu thu và nhiệm vụ chi năm 2022, Thành phố nói chung trước hết là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo ráo riết cùng Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố và sự vào cuộc của các cấp, các ngành để tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó, bảo đảm nguồn thu bền vững cho thành phố.

Sự kiện - Hà Nội phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán được giao (Hình 3).

Tháo gỡ các thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ đấu giá đất

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với đánh giá cán bộ, trong đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đề xuất rõ phương án xử lý trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không cào bằng, nể nang, né tránh.

Qua đó tin tưởng với sự tập trung cao độ, quyết tâm cao và sự vào cuộc của mọi cấp, mọi ngành và từng cán bộ, Thành phố sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó có các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách, phấn đấu thu ngân sách cả năm 2022 vượt 5% dự toán HĐND Thành phố giao.

Hà Nội ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Thứ 4, 24/08/2022 | 21:24
UBND Tp.Hà Nội vừa có quyết định giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Công ty thoát nước được Hà Nội lấy ý kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Thứ 4, 24/08/2022 | 20:16
Tp.Hà Nội đang lấy ý kiến về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 3 tập thể trên địa bàn, bao gồm CEO Group, TEDI và Công ty thoát nước Hà Nội.

Phân công ông Trần Sỹ Thanh lãnh đạo toàn diện UBND Tp. Hà Nội

Thứ 4, 24/08/2022 | 16:27
UBND Tp. Hà Nội phân công ông Trần Sỹ Thanh lãnh đạo toàn diện hoạt động thuộc chức năng của UBND, Chủ tịch UBND Tp.
Cùng tác giả

Người dân đổ về Yên Tử chiêm bái đầu năm

Thứ 2, 30/01/2023 | 09:28
Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Xuân Yên Tử 2023 được mở trở lại thu hút hàng nghìn người dân đến vãn cảnh, cầu bình an và may mắn.

Hàng vạn người đổ về chùa Hương trẩy hội

Thứ 6, 27/01/2023 | 15:57
Trong ngày khai hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội) có hàng vạn người đổ đây để đi lễ, vãn cảnh đầu xuân.

Người dân trở lại Thủ đô, giao thông "dễ thở"

Thứ 5, 26/01/2023 | 18:18
Chiều 26/1, người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh vượt rét trở lại Thủ đô để chuẩn bị đi làm sau thời gian nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Hàng vạn người dân đổ về chùa Hương trước ngày chính hội

Thứ 5, 26/01/2023 | 18:17
Hàng vạn người đã đổ về Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trước ngày khai hội Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023.

Hàng nghìn người dự khai hội gò Đống Đa Xuân Quý Mão

Thứ 5, 26/01/2023 | 13:25
Sáng 26/1, hàng nghìn người đổ về khu vực tượng đài vua Quang Trung dự hội gò Đống Đa (Hà Nội) kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Cùng chuyên mục

Người dân đổ về Yên Tử chiêm bái đầu năm

Thứ 2, 30/01/2023 | 09:28
Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Xuân Yên Tử 2023 được mở trở lại thu hút hàng nghìn người dân đến vãn cảnh, cầu bình an và may mắn.

Ngày 29/1: Ca mắc Covid-19 mới nhiều gấp 2 lần bệnh nhân khỏi

Chủ nhật, 29/01/2023 | 20:00
Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/1 tức mùng 8 Tết Quý Mão của Bộ Y tế cho biết, có 13 ca mắc Covid-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án xây dựng Sân bay Long Thành

Chủ nhật, 29/01/2023 | 18:00
Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án xây dựng sân bay Long Thành, đồng thời thăm hỏi người dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đền Cao An Phụ khai hội đầu xuân Quý Mão

Chủ nhật, 29/01/2023 | 15:59
Đền Cao An Phụ (An Phụ Sơn từ) nổi tiếng linh thiêng gần xa, là nơi thờ An Sinh vương Trần Liễu - thân phụ của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Nô nức đi xin chữ, khai bút đầu năm tại đền thờ "Vạn thế sư biểu"

Chủ nhật, 29/01/2023 | 15:58
Hằng năm, cứ vào dịp đầu xuân, người dân và du khách thập phương lại nô nức về đền thờ Thầy giáo Chu Văn An (Tp.Chí Linh, Hải Dương) khai bút, xin chữ đầu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Người dân miền Tây rời quê, cầu Mỹ Thuận ùn tắc giao thông kéo dài

Chủ nhật, 29/01/2023 | 08:01
Đến tối 28/1 (mùng 7 tết), khu vực dẫn lên cầu Mỹ Thuận nối 2 tỉnh Vĩnh Long - Tiền Giang hướng miền Tây đi Tp.HCM ùn tắc giao thông kéo dài hàng km.

Tấp nập đi chợ Viềng đầu xuân “mua may bán rủi”

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:08
Mỗi năm họp chỉ có một phiên, cứ vào chiều, đêm mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, dòng người khắp nơi tấp nập kéo về chợ Viềng (Nam Định) để cầu may đầu năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án xây dựng Sân bay Long Thành

Chủ nhật, 29/01/2023 | 18:00
Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án xây dựng sân bay Long Thành, đồng thời thăm hỏi người dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Nô nức đi xin chữ, khai bút đầu năm tại đền thờ "Vạn thế sư biểu"

Chủ nhật, 29/01/2023 | 15:58
Hằng năm, cứ vào dịp đầu xuân, người dân và du khách thập phương lại nô nức về đền thờ Thầy giáo Chu Văn An (Tp.Chí Linh, Hải Dương) khai bút, xin chữ đầu năm.

Đền Cao An Phụ khai hội đầu xuân Quý Mão

Chủ nhật, 29/01/2023 | 15:59
Đền Cao An Phụ (An Phụ Sơn từ) nổi tiếng linh thiêng gần xa, là nơi thờ An Sinh vương Trần Liễu - thân phụ của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.