Hà Tĩnh: Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả của các cơ quan, đơn vị

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Hà Tĩnh đã chủ trương xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy...

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp về bộ máy, biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 và thống nhất chủ trương xây dựng “Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế trên địa bàn tình đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Trong đó, đã chuyển giao quản lý 07 đơn vị sự nghiệp từ sở, ngành về UBND cấp huyện quản lý; sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm; sáp nhập 805 trường xuống còn 703 trường ; sáp nhập 2.837 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.140…

Các tổ chức, trường học, thôn, xóm mới sau khi kiện toàn, sắp xếp lại đã sớm ổn định và đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, công tác quản lý, chỉ đạo được tăng cường; việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành với UBND cấp huyện trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động quản lý nhà nước được tăng cường chặt chẽ, phát huy hiệu quả hơn.

Cùng với đó, thực hiện theo Đề án nói trên, Hà Tĩnh đã giảm được số lượng biên chế đáng kể (năm 2015 giảm 297 người, năm 2016 giảm 117 người) và giảm hơn 14.000 cán bộ thôn, xóm, góp phần tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên cho tỉnh. Một số đơn vị đã chủ động thực hiện việc nhất thể hóa các chức danh: Bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện (Đức Thọ), phó trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (Hương Sơn)…

Ngoài ra, việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng công chức, viên chức cơ bản phù hợp theo cơ cấu, vị trí việc làm, từng bước góp phần nâng cao tinh thần, trách n

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư toasoan@nguoiduatin.vn .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Kinh doanh xem nhiều

  • Đêm đêm vật lộn sóng nước sông Đà, thầy cô bắt cá nuôi trò nghèo

    Đêm đêm vật lộn sóng nước sông Đà, thầy cô bắt cá nuôi trò nghèo

  • Du khách hồ hởi khi được 'mượn' áo choàng miễn phí vào đền Ngọc Sơn

    Du khách hồ hởi khi được 'mượn' áo choàng miễn phí vào đền Ngọc Sơn

  • Clip: Vườn rau xanh ngút ngàn với đủ loại rau sạch giữa Thủ đô

    Clip: Vườn rau xanh ngút ngàn với đủ loại rau sạch giữa Thủ đô