Lịch sử APEC qua các kỳ hội nghị cấp cao (2)

Hội nghị cấp cao tại Đảo Blake, Mỹ ngày 19 - 20/11/1993 là hội nghị cấp cao đầu tiên của APEC, tính đến nay tổ chức này đã trải qua 21 hội nghị.

11. Hội nghị cấp cao lần thứ 11: tại Băng-cốc, Thái Lan; ngày 20-21/10/2003.

Chủ đề: Thế giới của sự khác biệt: đối tác vì tương lai.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Băng-cốc - Thế giới của sự khác biệt: đối tác vì tương lai, nhất trí cùng nỗ lực nối lại vòng đàm phán phát triển Đô-ha, hội nghị cũng thông qua kế hoạch hành động APEC về chống dịch bệnh SARS và Sáng kiến về An ninh y tế.

12. Hội nghị cấp cao lần thứ 10: tại Los Cabos, Mê-xi-cô; ngày 25-27/10/2002.

Chủ đề: Triển khai tầm nhìn APEC về thương mại và đầu tư mở và tự do.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Los Cabos - Mở rộng Lợi ích Hợp tác cho Phát triển và Tăng trưởng Kinh tế - Triển khai Tầm nhìn, Kế hoạch hành động về thuận lợi hóa thương mại, chính sách về thương mại và kinh tế kỹ thuật số, Các tiêu chuẩn về minh bạch hóa. Hội nghị cũng ra tuyên bố thứ hai về chống khủng bố và theo đó thông qua sáng kiến về an ninh thương mại trong khu vực APEC (sáng kiến STAR).

13. Hội nghị cấp cao lần thứ 9: tại Thượng Hải, Trung Quốc; ngày 20-21/10/2001.

Chủ đề: Đương đầu với những thách thức trong thế kỷ mới- Đạt được thịnh vượng chung thông qua sự tham gia và hợp tác.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Thượng Hải - Đương đầu với những thách thức trong thế kỷ mới và 2 văn kiện kèm theo. Ngoài ra, APEC đã thảo luận vấn đề chống khủng bố và thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về chống khủng bố. Đây là lần đầu tiên APEC thảo luận vấn đề phi kinh tế, đánh dấu việc APEC mở rộng nội dung hợp tác gồm cả các vấn đề kinh tế - thương mại và phi kinh tế.

14. Hội nghị cấp cao lần thứ 8: tại Banda Seri Begawan, Bru-nây; ngày 15-16/11/2000.

Chủ đề: Truyền tải đến cộng đồng. Hội nghị thông qua Tuyên bố Banda Seri Begawan - Truyền tải đến Cộng đồng và 1 văn kiện kèm theo về Kế hoạch hành động cho nền kinh tế mới.

Hội nghị thống nhất dành ưu tiên hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ thông tin; khẳng định cam kết của APEC tiếp tục ủng hộ sự phát triển hệ thống thương mại toàn cầu, tìm kiếm sự đồng thuận về ủng hộ tiến hành vòng đàm phán mới của WTO và chương trình nghị sự; và thông qua việc triển khai kế hoạch hành động Quốc gia điện tử (e-IAP) làm cho chương trình này trở nên phù hợp, tin cậy và dễ tiếp cận hơn đối với quảng đại quần chúng.

15. Hội nghị cấp cao lần thứ 7: tại Aukland, Niu Di-lân; ngày 12-13/11/1999.

Chủ đề: Thách thức Ốc-cơ-len.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Ốc-cơ-len - Thách thức Ốc-cơ-len.

Tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC cam kết hạn chế hoặc loại bỏ những yêu cầu bắt buộc bằng văn bản đối với các giao dịch quốc tế giữa các thành viên vào năm 2005 đối với các nền kinh tế phát triển và vào năm 2010 đối với các nền kinh tế đang phát triển ; ủng hộ việc bắt đầu vòng đàm phán mới của WTO, ủng hộ các thành viên APEC chưa phải thành viên WTO sớm gia nhập tổ chức này ; thông qua Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) ; thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với các thiết bị điện và điện tử ; và khuôn khổ hội nhập phụ nữ vào tiến trình APEC.

16. Hội nghị cấp cao lần thứ 6: tại Kuala Lumpur, Malaysia; ngày 17-18/11/1998.

Chủ đề: Củng cố các nền tảng cho phát triển.

Hội nghị đã ra Tuyên bố Kuala Lumpur - Củng cố các nền tảng cho phát triển.

Hội nghị tập trung các biện pháp giải quyết khủng hoảng; đề nghị đưa các lĩnh vực tự do hóa tự nguyện sớm (EVSL) vào WTO. Cũng trong năm này, APEC kết nạp Nga, Peru và Việt Nam. Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo nhất trí 9 lĩnh vực đầu tiên cho chương trình Tự nguyện tự do hóa sớm (EVSL) và đề nghị đưa vấn đề cắt giảm thuế của EVSL ra WTO, đồng thời tập trung vào các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính trong khu vực.

17. Hội nghị cấp cao lần thứ 5: tại Vancouver, Canada; ngày 24-25/11/1997.

Chủ đề: Kết nối cộng đồng APEC.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Vancouver - Kết nối cộng đồng APEC và khuôn khổ Vancouver về thúc đẩy quan hệ khu vực công-tư trong phát triển hạ tầng cơ sở.

18. Hội nghị cấp cao lần thứ 4: tại Subic, Phi-líp-pin; ngày 25/11/1996.

Chủ đề: Từ tầm nhìn tới hành động.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Subic - Từ tầm nhìn tới hành động.

19. Hội nghị cấp cao lần thứ 3: tại Osaka, Nhật; ngày 19/11/1995.

Chủ đề: Tuyên bố hành động của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Osaka - Tuyên bố hành động của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC Chương trình Hành động Osaka nhằm thực hiện Mục tiêu Bô-go với ba nội dung chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; Thuận lợi hóa thương mại; Hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

20. Hội nghị cấp cao lần thứ 2: tại Bô-go, In-đô-nê-xia; ngày 15/11/1994.

Chủ đề: Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC về Mục tiêu chung.

Hội nghị đã thông qua “Mục tiêu Bô-go" về mở rộng và tự do hoá các lãnh vực thương mại và đầu tư bằng cách giảm thiểu rào cản thuế quan trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến mức ở giữa số không và năm phần trăm vào khoảng năm 2010 tại các nước đã công nghiệp hoá và năm 2020 tại các nước đang phát triển.

21. Hội nghị cấp cao lần thứ 1: tại Đảo Blake, Mỹ; ngày 19-20/11/1993.

Chủ đề: Tuyên bố Tầm nhìn kinh tế của các nhà Lãnh đạo APEC. Nâng cấp từ Diễn đàn cấp Bộ trưởng thành Hội nghị thượng đỉnh hàng năm.

Hội nghị thông qua Tuyên bố Seattle - Tuyên bố Tầm nhìn kinh tế của các nhà Lãnh đạo APEC.

K. An

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Kinh doanh xem nhiều

  • Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

    Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng