Lợi nhuận doanh nghiệp ngành cao su phân hóa trong quý II/2022

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 15/08/2022 | 12:10
Quý II/2022, có những cái tên trong ngành cao su tăng trưởng mạnh song vẫn có một số doanh nghiệp lao dốc vì gánh nặng chi phí và tác động của thị trường.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường cao su quý II/2022 bị tác động mạnh bởi tình hình dịch bệnh, khủng hoảng địa chính trị, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao, giá nhiên liệu tăng mạnh và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông thường, sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị tác động bởi diễn biến giá cao su và cung cầu của thị trường. Do đó, khi các yếu tố này biến động sẽ liên đới đến cả doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành.

Thực tế, kết thúc kỳ tài chính quý II/2022, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cao su chia thành hai nhóm riêng biệt. Có những cái tên tăng trưởng mạnh song vẫn có một số doanh nghiệp lao dốc vì gánh nặng chi phí và tác động của thị trường.

Doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng

Điển hình trong nhóm doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2022, Cao su Đồng Phú (mã: DPR) thu về 73,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lãi cao nhất của quý II hàng năm công ty đạt được trong vòng 5 năm qua.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu tăng trưởng 17%, đạt mức gần 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức 119,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu ở mức 910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng. Theo đó, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện gần 55% mục tiêu doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một cái tên nổi bật khác trong nhóm doanh nghiệp ngành cao su cũng báo lãi lớn là Cao su Thống Nhất (mã: TNC) báo doanh thu quý II đạt 33,2 tỷ đồng, tăng hơn 190% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 44,2 tỷ đồng, tăng gần 180%.

Công ty cho biết, kết quả tăng trưởng này là do trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 9,3 tỷ đồng và thu nhập khác tăng 17,8 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia từ Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa chuyển về công ty tăng so với quý II năm ngoái 10,5 tỷ đồng và hoạt động thanh lý cây cao su trong quý này tăng so với cùng kỳ 17,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cao su Thống Nhất ghi nhận doanh thu đạt 48 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng tăng 107%.

Cao su Thống Nhất lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 đạt 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31,5 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện 39% mục tiêu doanh thu và vượt hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Cao su Tân Biên (mã: RTB) là doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu thuần cao hơn lợi nhuận. Theo đó, doanh thu thuần của công ty tăng 39% so cùng kỳ, lên hơn 277 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 101,5 tỷ đồng, tăng 3%.

Tính chung doanh thu 6 tháng đầu năm ghi nhận hơn 512 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 202,7 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Mặc dù là doanh nghiệp đầu ngành nhưng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: GVR) ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 5.558 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong cơ cấu, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su của Tập đoàn duy trì trên 3.200 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm 58% tổng doanh thu. Kế tiếp là doanh thu từ chế biến gỗ, chiếm hơn 1/5 với con số ghi nhận 1.179 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 240,6 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỉ giá tăng cùng với khoản lợi nhuận khác của công ty tăng 15,3% lên 307,6 tỷ đồng nhờ lãi thanh lý vườn cây cao su và thanh lý tài sản cố định giúp tập đoàn thu về 1.199 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 10.452 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.923 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.514 tỷ đồng. So với chỉ tiêu doanh thu 29.707 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.480 tỷ đồng cho cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 35% mục tiêu doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng.

Chi phí tăng cao kéo ghì lợi nhuận

Ở chiều ngược lại, Cao su Phước Hòa (mã: PHR) lại báo doanh thu và lợi nhuận quý II/2022 đều lao đốc. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty giảm gần 50% về còn 241,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 32,6% về mức 54,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế có sự sụt giảm do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ 19,2%, trong đó, sản lượng mủ tiêu thụ giảm dẫn đến kết doanh thu bán thành phẩm trong quý II giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động khác giảm so với cùng kỳ 85,2% do trong quý II doanh nghiệp không ghi nhận tiền thu nhập từ thanh lý vườn cao su.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cao su Phước Hoà đạt gần 607 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 108% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 353,8 tỷ đồng. Kết quả này nhờ vào việc công ty được bồi thường thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP III trong quý đầu năm nay. 

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 2.253 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng. Như vậy, công ty hiện mới thực hiện được 15,3% kế hoạch doanh thu và 47,5% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm.

Tương tự, Cao su Đà Nẵng (mã: DRC) cũng ghi nhận doanh thu giảm 4,7% trong quý II/2022, ở mức 1.148 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ở mức 83,8 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,5% so với cùng kỳ, về mức 204,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 80,4%, tương ứng tăng từ 9,9 tỷ đồng lên 17,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,9%,; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 10,53 tỷ đồng lên 101,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Giải trình về kết quả quý II/2022 bị sụt giảm so với cùng kỳ, ban lãnh đạo Cao su Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và kinh tế chính trị thế giới biến động, giá xăng dầu tăng cao, tình hình tiêu thụ sụt giảm, các chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận giảm.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 2.431,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149,68 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 12% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 58,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đọng tiền hoàn thuế VAT trong thời gian dài

Thứ 5, 11/08/2022 | 11:26
Theo lãnh đạo Vitas, DN dệt may đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi đây là ngành xuất khẩu nên những biến động địa chính trị thế giới có tác động rất lớn.

Mỗi ngày, Tập đoàn Cao su Việt Nam thu về gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 02/08/2022 | 16:01
6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận 10.452 tỷ đồng doanh thu và 2.514 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đầu tư Cao su Đắk Lắk báo lãi quý II/2022 sụt giảm mạnh do lỗ tỉ giá

Chủ nhật, 17/07/2022 | 20:40
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Đầu tư Cao su Đắk Lắk mới hoàn thành 41,2% kế hoạch doanh thu và 31,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

GDP nửa đầu năm 2022 tăng 6,42%

Thứ 4, 29/06/2022 | 09:26
6 tháng đầu năm 2022, GDP tăng 6,42% - cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2022 và 2021, nhưng vẫn chưa thể trở lại mức của năm 2018 và 2019.
Cùng tác giả

REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:04
Cơ điện lạnh REE đã chính thức trả nợ xong đối với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 9, tháng 10/2017.

IMF: Tin xấu đến hằng ngày nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:46
Năm nay, IMF dự báo tăng trưởng GDP của khoảng 7-7,5%; lạm phát trung bình thấp hơn so với dự tính 4%, đồng thời thấp so với các nước trên thế giới và khu vực.

Lọc hoá dầu Bình Sơn thu hơn 125.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:44
So với kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2022 gần 91.700 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt hơn 36% kế hoạch đề ra chỉ sau 3 quý.

Giá xăng dầu trong nước không phản ánh đúng chi phí kinh doanh

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:28
Nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, bán hàng cầm chừng và thiếu nguồn cung cục bộ diễn ra tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thời gian qua.

Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023.
Cùng chuyên mục

Yeah1 bán 85% vốn YAG Entertainment

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:51
Sau khi thoái toàn bộ vốn góp tại 3 công ty con vào tháng 8/2022, Yeah1 tiếp tục lên kế hoạch chuyển nhượng công ty con tiếp theo trong tháng 10/2022.

FLC lại bị cưỡng chế thuế gần 458 tỷ đồng

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:31
FLC vừa nhận được 3 quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, nâng số tiền bị cưỡng chế tại địa phương này lên gần 458 tỷ đồng.

Long Hậu sẽ làm gì để cổ phiếu LHG sớm thoát diện kiểm soát?

Thứ 4, 05/10/2022 | 08:18
Lộ trình khắc phục được Long Hậu đưa ra là thực hiện các thủ tục thay đổi đơn vị kiểm toán và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên trong tháng 12 sắp tới.

DXS nằm sàn 6 phiên liên tiếp, Đất Xanh Services nói "ngoài tầm kiểm soát"

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:25
Đất Xanh Services khẳng định luôn tuân thủ quy định của pháp luật với công ty đại chúng niêm yết, việc cổ phiếu giảm sàn liên tục nằm ngoài ý muốn của doanh nghiệp.

FLC Stone nỗ lực tìm cách “cứu” cổ phiếu đang trong diện kiểm soát

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:18
FLC Stone cho biết đang nỗ lực tìm kiếm và thuyết phục các đơn vị kiểm toán mặc dù họ từ chối hợp tác vì công ty từng có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.
     
Nổi bật trong ngày

Sếp Vietravel Airlines làm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways

Thứ 3, 04/10/2022 | 12:37
Ông Đào Đức Vũ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối khai thác bay của Bamboo Airways.

Giá cổ phiếu sụt giảm sâu, Nhựa Đông Á thay đổi phương án tăng vốn

Thứ 3, 04/10/2022 | 07:59
Lãnh đạo Nhựa Đông Á từng tiết lộ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn trở thành cổ đông, nhưng đến nay phải tạm dừng phương án phát hành 10 triệu CP riêng lẻ.

Cổ phiếu DXG nằm sàn, Dragon Capital rót 30 tỷ đồng bắt đáy

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:03
Từ cuối tháng 6 đến nay, Dragon Capital liên tục có động thái mua thấp - bán cao cổ phiếu DXG trước bối cảnh cổ phiếu của Đất Xanh Group giảm sâu.

Novaland thông qua hàng loạt khoản vay tổng cộng gần trăm triệu USD

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:03
Để có nguồn tiền đầu tư, hoàn thiện và đưa vào vận hành hàng loạt dự án lớn, Novaland liên tiếp hút tiền từ dòng vốn tín dụng tới hàng trăm triệu USD.

Con gái Chủ tịch DIC Corp gom 20 triệu cổ phiếu trước thềm ĐHĐCĐ

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:03
Động thái mua 20 triệu cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền diễn ra trong bối cảnh thị giá DIG liên tục giảm sút và công ty sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tới đây.