Mua phải xe ăn cắp, chịu trách nhiệm gì?

09:29 08/10/2013

"Một năm về trước tôi có mua một chiếc xe máy qua một người bạn, xe đầy đủ giấy tờ. Hiện có quy định về xe chính chủ, tôi có ý định tìm lại chủ cũ để sang tên đổi chủ thì mới biết mình mua phải xe ăn cắp. Xin hỏi trường hợp của tôi có vi phạm pháp luật không?", Minh Hà (Hà Nội)

Về trách nhiệm hình sự, Điều 250 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Luật sư - Mua phải xe ăn cắp, chịu trách nhiệm gì?

Một vụ trộm xe máy. (Nguồn internet).

Như vậy, tại thời điểm mua xe nếu người mua không biết xe đó là xe bị ăn cắp thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, gọi là người chiếm hữu ngay tình đối với tài sản không hợp pháp. Tuy nhiên, xe máy thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, nên chủ sở hữu hợp pháp có quyền đòi lại tài sản từ người mua xe ngay tình. Người mua này có quyền đòi lại tiền đã mua từ người đã bán chiếc xe cho mình. 

Vấn đề này được Điều 258 Bộ Luật Dân sự 2005 (Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình) quy định: Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo Giadinh.net.vn

Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính vừa được Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 18/11/2013). Cụ thể, Điều 14 của nghị định quy định: Trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đủ một trong hai điều kiện sau sẽ được giữ, bảo quản phương tiện này. Thứ nhất là cá nhân có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị về nơi công tác; đối với tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng được UBND cấp xã xác nhận. Những trường hợp này phải có nơi bảo quản phương tiện đủ điều kiện theo quy định. Thứ hai, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho hành vi vi phạm. Số tiền này sẽ được trả lại sau khi người vi phạm giao thông nộp phạt. Trường hợp quá thời hạn 10 ngày theo quyết định xử phạt mà người vi phạm chưa nộp phạt thì số tiền đặt bảo lãnh được chuyển thành tiền phạt, phần dư sẽ được trả lại. Có năm trường hợp không được đặt tiền bảo lãnh. Đó là các phương tiện là vật chứng của vụ án hình sự; phương tiện đang đăng ký giao dịch bảo đảm; phương tiện sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối; giấy đăng ký phương tiện làm giả, biển kiểm soát bị thay đổi trái phép. Trong thời gian phương tiện vi phạm được người vi phạm giữ sẽ không được phép lưu hành và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) sẽ bị tạm giữ. Điểm giữ phương tiện vi phạm không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. Nếu người vi phạm giao thông không chấp hành đúng quy định sẽ chuyển phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ. Ngoài ra, nghị định đưa ra các hành vi bị nghiêm cấm như chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, thay thế tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và các hành vi trục lợi khác. Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện

Bài viết: http://news.zing.vn/Duoc-dat-coc-tien-de-khong-bi-giu-xe-vi-pham-post358560.html#category_featured.noibat

Nguồn Zing News
Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính vừa được Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 18/11/2013). Cụ thể, Điều 14 của nghị định quy định: Trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đủ một trong hai điều kiện sau sẽ được giữ, bảo quản phương tiện này. Thứ nhất là cá nhân có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị về nơi công tác; đối với tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng được UBND cấp xã xác nhận. Những trường hợp này phải có nơi bảo quản phương tiện đủ điều kiện theo quy định. Thứ hai, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho hành vi vi phạm. Số tiền này sẽ được trả lại sau khi người vi phạm giao thông nộp phạt. Trường hợp quá thời hạn 10 ngày theo quyết định xử phạt mà người vi phạm chưa nộp phạt thì số tiền đặt bảo lãnh được chuyển thành tiền phạt, phần dư sẽ được trả lại. Có năm trường hợp không được đặt tiền bảo lãnh. Đó là các phương tiện là vật chứng của vụ án hình sự; phương tiện đang đăng ký giao dịch bảo đảm; phương tiện sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối; giấy đăng ký phương tiện làm giả, biển kiểm soát bị thay đổi trái phép. Trong thời gian phương tiện vi phạm được người vi phạm giữ sẽ không được phép lưu hành và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) sẽ bị tạm giữ. Điểm giữ phương tiện vi phạm không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. Nếu người vi phạm giao thông không chấp hành đúng quy định sẽ chuyển phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ. Ngoài ra, nghị định đưa ra các hành vi bị nghiêm cấm như chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, thay thế tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và các hành vi trục lợi khác. Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện. Theo Pháp Luật TP.HCM

Bài viết: http://news.zing.vn/Duoc-dat-coc-tien-de-khong-bi-giu-xe-vi-pham-post358560.html#category_featured.noibat

Nguồn Zing News
Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 115/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính vừa được Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 18/11/2013). Cụ thể, Điều 14 của nghị định quy định: Trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đủ một trong hai điều kiện sau sẽ được giữ, bảo quản phương tiện này. Thứ nhất là cá nhân có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị về nơi công tác; đối với tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng được UBND cấp xã xác nhận. Những trường hợp này phải có nơi bảo quản phương tiện đủ điều kiện theo quy định. Thứ hai, tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ, bảo quản phương tiện. Mức tiền đặt bảo lãnh ít nhất phải bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt quy định cho hành vi vi phạm. Số tiền này sẽ được trả lại sau khi người vi phạm giao thông nộp phạt. Trường hợp quá thời hạn 10 ngày theo quyết định xử phạt mà người vi phạm chưa nộp phạt thì số tiền đặt bảo lãnh được chuyển thành tiền phạt, phần dư sẽ được trả lại. Có năm trường hợp không được đặt tiền bảo lãnh. Đó là các phương tiện là vật chứng của vụ án hình sự; phương tiện đang đăng ký giao dịch bảo đảm; phương tiện sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối; giấy đăng ký phương tiện làm giả, biển kiểm soát bị thay đổi trái phép. Trong thời gian phương tiện vi phạm được người vi phạm giữ sẽ không được phép lưu hành và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cà vẹt xe) sẽ bị tạm giữ. Điểm giữ phương tiện vi phạm không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ. Nếu người vi phạm giao thông không chấp hành đúng quy định sẽ chuyển phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ. Ngoài ra, nghị định đưa ra các hành vi bị nghiêm cấm như chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, thay thế tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và các hành vi trục lợi khác. Trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.

Bài viết: http://news.zing.vn/Duoc-dat-coc-tien-de-khong-bi-giu-xe-vi-pham-post358560.html#category_featured.noibat

Nguồn Zing News
Bạn đang đọc bài viết Mua phải xe ăn cắp, chịu trách nhiệm gì? tại chuyên mục Luật sư của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục