Ông Trương Đình Anh bất ngờ công bố bán lượng cổ phiếu FPT trị giá 50 tỷ đồng
Ông Đình Anh đã từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc FPT vào tháng 9 năm ngoái do những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT.
Mới đây, cổ đông lớn nhất của FPT là tập đoàn đầu tư Singapore Chandler Corp đã thoái toàn bộ hơn 10% cổ phần của FPT. Cổ đông này hiện có 1 đại diện trong HĐQT gồm 7 thành viên của FPT.
Theo Trí Thức Trẻ