[Photo] Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo dịp Vesak 2019

[Photo] Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo dịp Vesak 2019

Thứ 7, 11/05/2019 | 10:04
Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm, trưng bày, hội chợ văn hóa Phật giáo đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam trong khuôn khổ Vesak 2019.
Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm, trưng bày, hội chợ văn hóa Phật giáo đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam trong khuôn khổ Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm, trưng bày, hội chợ văn hóa Phật giáo đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam trong khuôn khổ Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại Lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại Lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm, trưng bày, hội chợ văn hóa Phật giáo đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam trong khuôn khổ Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm, trưng bày, hội chợ văn hóa Phật giáo đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam trong khuôn khổ Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại Lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại Lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ khai mạc chuỗi sự kiện Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các hòa thượng, thượng tọa niêm hương khai lễ cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Vietnam+

[Info] Đại lễ Phật đản 2019: Những bảo vật độc nhất vô nhị tại chùa Tam Chúc

Thứ 4, 01/05/2019 | 10:00
Quần thể chùa Tam Chúc tọa lạc trên diện tích hơn 5.100 ha với nhiều báu vật nổi tiếng, được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Đây sẽ là nơi tổ chức Đại lễ Phật đản 2019 - Đại lễ Vesak từ 12-14/5 sắp tới, đón tiếp 1.500 chức sắc, lãnh đạo các giáo hội và hàng vạn phật tử hành hương.

1.500 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Thứ 5, 18/04/2019 | 19:27
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak

Thứ 4, 13/02/2019 | 09:41
Đúng 3 tháng trước thời điểm diễn ra Đại lễ Phật đản (Vesak) Liên Hợp Quốc năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tại xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Thưởng 300 triệu đồng tại giải kỷ niệm 2 năm CLB câu cá thể thao Thanh Hóa

Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:18
Gần 300 trăm triệu đồng là tổng giá trị giải thưởng đã được BTC trao cho các cần thủ tại giải câu cá kỷ niệm 2 năm thành lập CBL câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa

Tài tử Lee Min Ho tái xuất màn ảnh nhỏ

Chủ nhật, 27/11/2022 | 10:09
Bộ ảnh hé lộ tạo hình của Lee Min Ho trong All The Stars được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đang thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

LH Quốc tế Sân khấu thử nghiệm có khoảng lặng để nghệ sĩ nhìn lại mình

Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:33
Tối 26/11, Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 bế mạc, đã có 82 giải thưởng được trao cho nghệ sĩ và vở diễn xuất sắc...

2 di sản Việt Nam được ghi danh Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Thứ 7, 26/11/2022 | 14:15
Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua 2 hồ sơ của Việt Nam là Di sản tư liệu khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Hé lộ sân khấu đậm chất truyền thống của đêm Chung khảo toàn quốc

Thứ 7, 26/11/2022 | 14:00
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa công bố phối cảnh sân khấu đậm chất truyền thống Việt Nam với sắc hồng của hoa sen. Thêm vào đó, đêm thi Chung khảo được tiết lộ sẽ có sự thay đổi trong một số phần thi.
     
Nổi bật trong ngày

Trương Ngọc Ánh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác khi sánh đôi bên tình trẻ kém 14 tuổi

Thứ 7, 26/11/2022 | 09:56
Dù cặp đôi chênh lệch tuổi tác nhiều nhưng theo nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã là tình cảm và hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau.

Liên hoan văn hóa cồng chiêng khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp

Thứ 7, 26/11/2022 | 12:00
Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk khép lại bằng những ấn tượng tốt đẹp về kết quả biểu diễn của các đoàn nghệ nhân.

MC Quỳnh Nga nổi bật trên sân khấu chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022

Thứ 7, 26/11/2022 | 11:47
MC Quỳnh Nga chinh phục khán giả với phong thái dẫn dắt tự tin, khả năng ngoại ngữ ấn tượng khi đảm nhiệm vai trò host tại chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022.

2 di sản Việt Nam được ghi danh Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Thứ 7, 26/11/2022 | 14:15
Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua 2 hồ sơ của Việt Nam là Di sản tư liệu khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Rộ tin nữ diễn viên Angelababy hẹn hò đàn em kém 10 tuổi

Thứ 7, 26/11/2022 | 06:00
Chủ đề "Angelababy và Lâm Nhất hẹn hò" trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội Weibo mấy ngày nay.