PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

16:49 12/07/2017

Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2017 Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) triển khai giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn

Để khai thác tối đa các thuận lợi hiện có và thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, hạn chế các khó khăn nêu trên; trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46-50USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 dự báo đạt 50USD/thùng; các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm, dự kiến thực hiện cả năm 2017 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam vượt kế hoạch năm 2016 các chỉ tiêu như: Khai thác dầu thô trong và ngoài nước; sản xuất điện, xăng dầu các loại,… Chỉ tiêu Doanh thu tài chính, lợi nhuận cũng dự kiến tăng trên 6% trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Tài chính - Ngân hàng - PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Trong thời gian còn lại của năm 2017, Tập đoàn quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao, trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm sau:

Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 1718/CTr- DKVN ngày 23/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tài chính - Ngân hàng - PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Hình 2).

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Tài chính - Ngân hàng - PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Hình 3).

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Tranh thủ các tác động thuận lợi từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu của các nhà máy) để phát huy tối đa công suất các nhà máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc huy động tối đa nguồn lực khí, công suất các nhà máy điện để đảm bảo thực hiện vượt mức sản lượng khí, điện so với kế hoạch đề ra. Phối hợp chặt chẽ Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác tiêu thụ khác để đảm bảo tiêu thụ hiệu quả sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tài chính - Ngân hàng - PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Hình 4).

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

Tuyết Mai

Bạn đang đọc bài viết PVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục