Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:00
UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Đẩy nhanh để sớm kết thúc dự án

Theo ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã có Kết luận của Phó Chủ tịch UND tỉnh Nguyễn Hồng Quang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Các dự án này do Công ty cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đến nay, các dự án cơ bản không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư do các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, việc rà soát, khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt, việc huy động vốn khi chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng và một số khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật...

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. 

Ông Quang yêu cầu Tổ trưởng, các Tổ phó, Thành viên Tổ công tác và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án này.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; nhất là kịp thời bố trí đủ kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ.

Công ty cổ phần Bách Đạt An phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể, phân công từng cá nhân trực tiếp phụ trách các mãng công việc, hạng mục thi công của từng dự án và các yêu cầu, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh.

Doanh nghiệp đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời điểm, phương thức huy động, bố trí nguồn vốn; chứng minh cụ thể về khả năng huy động tài chính.

Trường hợp cần thiết, làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết. Khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước theo đúng quy định.

Chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án; các khu vực đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng phần cho dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh loại ra khỏi ranh giới dự án hoặc đưa vào diện chỉnh trang đối với các khu vực không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm kết thúc dự án.

Cấm sử dụng nguồn tiền huy động của dân với mục đích không phục vụ dự án

Ông Quang cũng yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, các hộ dân có liên quan phải có thiện chí, tinh thần phối hợp để tổ chức làm việc, bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hài hòa lợi ích, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro với Công ty cổ phần Bách Đạt An để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì, làm việc cùng với Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn thống nhất cách sử dụng số tiền của người dân đóng góp vào dự án hiện còn tồn đọng tại tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam theo đúng các bản án đã được Tòa án xét xử.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn tiền này, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích khác, có phương án bảo tồn và phát sinh lãi tiền gửi để sử dụng vào mục đích triển khai thực hiện dự án, giải quyết một số khó khăn về tài chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đề nghị Công an tỉnh rà soát nội dung thỏa thuận giữa các bên, thường xuyên theo dõi nguồn huy động tại Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, kịp thời xử lý khi công ty sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích.

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An (Hình 2).

UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ban Thường vụ Thị ủy và UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng phương án được duyệt (không chờ kết thúc tất cả các phương án mới quyết toán).

Các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành toàn bộ phương án, cho phép phê duyệt quyết toán từng đợt của một phương án để làm cơ sở khấu trừ nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Rà soát các hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt để tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập thủ tục thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Các đơn vị hỗ trợ, đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An, làm việc với chủ đầu tư các dự án lân cận và cộng đồng dân cư trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công…

Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam có tranh chấp, phải ra toà vì liên quan đến hợp đồng môi giới đất nền tại 3 dự án 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt 1. Có gần 1.000 khách hàng được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến các vụ kiện trên. Đây được xem là vụ tranh chấp hợp đồng bất động sản nhất trên địa bàn miền Trung dưới tên gọi "1.000 người dân đòi sổ đỏ".

Quảng Nam: Diễn biến mới liên quan các dự án của Bách Đạt An

Thứ 7, 28/05/2022 | 09:00
UBND tỉnh sẽ xem xét chủ trương cấp giấy CNQSD đất theo block khi đảm bảo các điều kiện để chủ đầu tư giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Quảng Nam vào cuộc gỡ vướng

Chủ nhật, 10/04/2022 | 08:15
Hàng loạt các Sở, ban, ngành được yêu cầu cùng vào cuộc hỗ trợ để chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án, giải quyết vướng mắc cho 1.000 khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Hết kiện đến bị kiện

Thứ 5, 15/10/2020 | 09:37
Từ chỗ liên tục bị kiện, Hoàng Nhất Nam quyết định khởi kiện Bách Đạt An ra tòa.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi chúc Tết

Thứ 5, 26/01/2023 | 15:31
Vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài, nên khi thấy chị N. sơ hở cầm túi xách trên tay, thì điều khiển xe máy giật lấy tài sản rồi bỏ chạy.

Tp.Đà Nẵng kỳ vọng tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế

Thứ 5, 26/01/2023 | 11:10
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Tp.Đà Nẵng chia sẻ về điểm sáng du lịch địa phương này sau dịch Covid-19 và những định hướng phát triển trong năm mới.

Đà Nẵng rộn ràng chào Xuân, phục vụ du khách "check-in"

Thứ 3, 17/01/2023 | 20:45
Sở Du lịch Tp.Đà Nẵng dự kiến, trong 7 ngày Tết, khoảng 226.739 lượt khách (năm 2022 là 35.939 lượt khách) sẽ đến địa phương này.

Khởi công cầu vượt đi bộ tuyến đường ven biển đầu tiên ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 15/01/2023 | 22:34
Hình dáng công trình được lấy cảm hứng từ những con sóng biển. Bên ngoài hai đài vọng cảnh, cầu còn bố trí cầu thang xoắn bằng thép và lắp đặt thang máy...

Đà Nẵng: 19 chuyến bay ảnh hưởng vì thời tiết xấu

Chủ nhật, 15/01/2023 | 22:19
Ngày 15/1, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tp.Đà Nẵng cho hay, 19 chuyến bay bị ảnh hưởng vì thời tiết xấu ngày 14/1.
Cùng chuyên mục

Hoá giải “cơn khát vốn” cho doanh nghiệp bất động sản

Chủ nhật, 29/01/2023 | 07:00
Sau vụ việc FLC, Tân Hoàng Minh, dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản liên tục co lại. Vậy đâu là hướng đi cho các doanh nghiệp BĐS trong năm 2023?

Khu vực đất nền được dự báo vẫn thu hút nhà đầu tư năm 2023

Thứ 7, 28/01/2023 | 21:40
Theo dự báo của VARS, thị trường đất nền vẫn là phân khúc hấp dẫn tại thị trường Tây Nam Bộ trong năm 2023 nhờ mức giá và thanh khoản tốt.

Sửa Luật Đất đai: Cần xây dựng bảng giá đất phản ánh đúng giá thị trường

Thứ 7, 28/01/2023 | 08:00
ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải bài bản, khoa học và thực chất.

Kịch bản và những thách thức cho thị trường bất động sản năm 2023

Thứ 6, 27/01/2023 | 20:00
Thị trường bất động sản đã trải qua một năm với nhiều khó khăn và thách thức.Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang năm 2023, thị trường bất động sản dự báo sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Quốc hội sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp

Thứ 5, 26/01/2023 | 07:00
Quản lý đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ tối đa cho DN và người dân, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai càng trở nên cấp thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Hoá giải “cơn khát vốn” cho doanh nghiệp bất động sản

Chủ nhật, 29/01/2023 | 07:00
Sau vụ việc FLC, Tân Hoàng Minh, dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản liên tục co lại. Vậy đâu là hướng đi cho các doanh nghiệp BĐS trong năm 2023?

Kiên Giang đặt mục tiêu sản xuất 116.200 tấn tôm nuôi năm 2023

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:45
Năm 2023, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đạt sản lượng tôm nuôi trên địa bàn đạt 116.200 tấn trở lên, tăng 7.700 tấn so kế hoạch năm 2022.

Ninh Thuận: Triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nho

Chủ nhật, 29/01/2023 | 08:00
Trồng nho trong nhà màng giúp giảm thiểu những yếu tố bất lợi của thời tiết, nâng cao chất lượng sản phẩm nho tươi cung cấp cho thị trường.