bản đồ gene

Có thể yêu thương mà chẳng cần đến con người?

Có thể yêu thương mà chẳng cần đến con người?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Người bạn cùng đi khuyên tôi đừng vào rạp phim sex, bởi vì sau khi xem xong ra đường sẽ thấy chán đời không thể tả!
Xem thêm...