Chí Phèo Nam Cao - Trang 1

Chí Phèo (Nam Cao) - Chí Phèo là một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nam Cao thể hiện tấn Bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội.