cõi lành

Cuốn kinh Phật trong phòng biệt giam

Cuốn kinh Phật trong phòng biệt giam

Thứ 7, 19/10/2013 | 08:13
Một tử tù biệt giam, bị xích chân, còng tay chờ ngày thi hành án vẫn ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Sức mạnh của niềm tin và niềm hi vọng vào sự khoan hồng của pháp luật đã mang đến một phép màu.
Cách tu hành để khi chết tái sinh vào cõi lành

Cách tu hành để khi chết tái sinh vào cõi lành

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:00
Theo Thế Tôn, những ai đã tu tập lâu ngày trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ thì dù chết bất ngờ do tai nạn nhưng với nền tảng tu tập vững chắc, trọn vẹn đối với các thiện pháp sẽ giúp họ đi đến chỗ thù thắng, tái sinh vào cõi lành, không hề bị đọa lạc.
Xem thêm...