FBNC

"Tác nghiệp kiểu hạ sách, nhà báo đang ăn dần tương lai"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
“Muốn viết tin, bài kinh tế hấp dẫn thì trước hết nhà báo phải định vị được rằng, bạn đang húc đầu vào những tảng đá “khô khan và khó hiểu”.Nhiệm vụ của nhà báo kinh tế là phải làm cho nó trở nên “ướt át và dễ hiểu” TS. Trần Ngọc Châu, giám đốc Kênh Truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh) nói.
Xem thêm...