giáo lý

Gọi Đức Phật bằng bạn

Gọi Đức Phật bằng bạn

Thứ 7, 21/09/2013 | 08:12
Như thuốc hay thì bệnh sẽ lành, không cần phải biết ai làm nên vị thuốc hoặc nó từ đâu lại.
Hiểu đúng về giá trị của việc đi chùa lễ Phật

Hiểu đúng về giá trị của việc đi chùa lễ Phật

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:42
Bên cạnh những người đến chùa với đúng nghĩa lễ Phật, học Chánh pháp, hành thiện tích đức thì cũng không ít người đến chốn cửa thiền làm những điều trái giáo lý nhà Phật, ngược với thuần phong mỹ tục.
Tại sao Phật giáo 'biến mất' khỏi Ấn Độ?

Tại sao Phật giáo 'biến mất' khỏi Ấn Độ?

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:25
2500 năm sau, tuy Phật giáo có khoảng 700 triệu Phật tử trên toàn thế giới nhưng lại biến mất trên đất nước Ấn Độ, nơi mà trước đó Phật giáo từng là một trào lưu tinh thần chính yếu, suốt cho đến thế kỷ thứ X.
Khoa học phương Đông: Vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh (1)

Khoa học phương Đông: Vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh (1)

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:42
Ram Gopal Mukundar là một đạo sĩ nổi tiếng có thể chữa trị mọi bệnh tật. Ông thành lập một đạo viện (Ashram) ở ngoại ô Rishikesh và có khá đông môn đệ.
Xem thêm...