hốc đá

Ngày tháng đoạn tuyệt với làn khói trắng

Ngày tháng đoạn tuyệt với làn khói trắng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Chúng tôi phải vượt hơn một nghìn bậc thang mới đến được nơi sư Thích Minh Thủy tu hành.
Xem thêm...