huyền chịp

Huyền Chip: Đi bằng niềm tin

Huyền Chip: Đi bằng niềm tin

Thứ 4, 17/04/2013 | 13:46
Đây là bài viết đã giúp Huyền Chip giành giải nhất một cuộc thi viết đúng lúc cô “cháy túi”. Phần thưởng cuộc thi đã giúp Huyền "sống sót" thêm được mấy tháng để tiếp tục cuộc hành trình 'Xách ba lô lên và đi'.
Xem thêm...