hỷ xả

Không ai có quyền định đoạt số mệnh cho người khác

Không ai có quyền định đoạt số mệnh cho người khác

Thứ 5, 14/11/2013 | 19:48
Nhân quả nghiệp báo là định luật chung cho mọi người, ai làm việc ác thì người ấy phải thọ nhận quả ác, ai làm lành thì cũng chính người ấy hưởng quả lành, điều đó có nghĩa không ai có quyền định đoạt số mệnh hay ban phước giáng họa cho người khác.
Có ai ở đời mãi đâu mà.... giận với hờn

Có ai ở đời mãi đâu mà.... giận với hờn

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:00
Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng ta phải tu hạnh hỷ xả.
Xem thêm...