nguyễn phong quang

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Phong Quang, Nguyễn Anh Dũng

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Phong Quang, Nguyễn Anh Dũng

Thứ 4, 20/09/2017 | 19:46
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Tờ trình số 72-TTr/UBKTTW, ngày 19/9/2017 và Tờ trình số 73-TTr/UBKTTW, ngày 19/9/2017), Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang, Nguyễn Anh Dũng.
UBKT TƯ quyết định kiểm tra tài chính Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

UBKT TƯ quyết định kiểm tra tài chính Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Thứ 3, 24/01/2017 | 13:35
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa nhận thêm quyết định của UBKT Trung ương yêu cầu kiểm tra tài chính thời kỳ ông Nguyễn Phong Quang làm Phó ban Thường trực.
Xem thêm...