nói thẳng

“Ông Minh Cát Tiên Sa chỉ làm được nghề lái buôn thôi”

“Ông Minh Cát Tiên Sa chỉ làm được nghề lái buôn thôi”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
“Tôi nói thẳng, cậu chỉ làm được nghề lái buôn thôi, đừng mơ tưởng đến việc làm nghệ thuật. Cái người tôi chỉ vào mặt đó sau này trở thành giám đốc của công ty Cát Tiên Sa”, nhạc sĩ Ngọc Đại hồi tưởng.
Xem thêm...