thu hồi bức tranh biển chết

Hội VHNT tỉnh Trà Vinh thông tin vụ thu hồi bức tranh Biển chết

Hội VHNT tỉnh Trà Vinh thông tin vụ thu hồi bức tranh Biển chết

Thứ 3, 04/07/2017 | 17:06
Ngoài việc thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm Biển chết, họa sĩ Nguyễn Nhân còn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm bản quyền tác giả.
Xem thêm...