ước vọng

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.
Các Bộ trưởng nên hứa ít, làm nhiều

Các Bộ trưởng nên hứa ít, làm nhiều

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
"Ước vọng của nhân dân là các Luật và các Nghị quyết của Quốc hội đi thẳng vào cuộc sống. Ước vọng của nhân dân là các bộ trưởng hứa ít làm nhiều", ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội bày tỏ.
Xem thêm...