Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc

Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc

Thứ 5, 26/12/2019 | 06:00
Việc hội đàm giữa Quan Vũ và Lỗ Túc được La Quán Trung thêu dệt thành việc Quan Vũ “đơn đao phó hội” (một đao tới hội) với Lỗ Túc. Ông đã dùng mưu trí và uy dũng của mình để thoát khỏi sự uy hiếp của quân Đông Ngô, bắt Lỗ Túc làm con tin, xem các tướng Đông Ngô như trẻ nít. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, sau khi đẩy lùi đại binh phương Bắc, Ngô hầu Tôn Quyền không còn lo lắng đến Tào Tháo nữa. Trong lòng ông lúc này, Lưu Bị mới thực là kẻ nguy hiểm nhất. Từ chỗ không một mảnh đất cắm dùi, thua chạy liên miên từ Tân Dã đến Giang Hạ, Lưu Bị trong một đêm có được mấy quận Kinh Tương, sừng sững như hổ ngồi nhìn Trung Nguyên. Kinh Châu lại là hiểm địa sát nách Đông Ngô, Tôn Quyền làm sao không lo cho được.

Vậy nên, ông ba lần bảy lượt giục Lỗ Túc (khi ấy làm Đại đô đốc thay Chu Du đã mất) kiếm cớ sang sông đòi đất, thậm chí còn có lúc định phát binh đánh úp Kinh Châu.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc

Lỗ Túc vốn không thích chuyện can qua, chỉ một lòng duy trì hòa hảo liên minh hai nhà Tôn - Lưu.

Với cái nhìn đầy sắc sảo của mình, Lỗ Túc nhận ra rằng chỉ có liên kết với nhau, Tôn - Lưu hai nhà mới cự được Tào Tháo ở mặt Bắc. Ngô và Thục chính là như răng với môi, tuy có lúc răng cắn phải môi nhưng quả thực không sống thiếu nhau được. Nếu liên minh tan vỡ, Tào Tháo với sức mạnh vượt trội của kỵ binh phương Bắc kéo xuống đủ sức đạp bằng hai nước như thế gió lốc quét lá vàng vậy.

Khi đối địch với Quan Vũ ở phía bên kia Trường Giang, Lỗ Túc luôn rất mềm mỏng, khéo léo, chủ động hòa đàm. Ở bên này sông, Quan Vũ ngày đêm thao luyện binh mã, Bắc cự Tào Tháo, Đông dè Tôn Ngô, phòng thủ vô cùng cẩn mật. Không còn cách nào khác, phía Đông Ngô bèn dùng kế mời Quan Vũ sang sông uống rượu, định khống chế, uy hiếp, đòi trả đất bằng không thì ám sát.

Nhận được thư mời sang sông hòa đàm, Quan Vũ chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, y hẹn sang sông. Bộ tướng đều can không cho Quan Vũ đi và cho rằng đây là tiệc Hồng Môn Yến (bữa tiệc nguy hiểm nổi tiếng lịch sử khi Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự). Tuy vậy, Quan Vũ vẫn nhất quyết đi, vác đao lên thuyền, chỉ dẫn theo mười hộ vệ, chèo thuyền nhỏ, thuận gió sang sông.

Y hẹn, Quan Vũ một mình một đao, lên bờ uống rượu, nói cười vui vẻ, điềm nhiên như không. Bên Đông Ngô cho Cam Ninh, Lã Mông phục sẵn 50 đao phủ ở tiệc rượu, Lỗ Túc trên bàn tiệc nhắc đến chuyện đòi lại Kinh Châu, Quan Vũ gạt đi mà rằng: “Đó là việc công nhà nước, trong tiệc rượu không nên nhắc đến làm chi!”. Khi Lỗ Túc quyết tâm căn vặn đến cùng, cho rằng Lưu Bị nói lời không giữ, Quan Vũ nổi giận khảng khái đáp: “Việc ở Ô Lâm, anh tôi xông pha mũi tên hòn đạn, cố sức để cùng phá giặc, có lẽ đâu khó nhọc mà không được thước đất nào? Túc hạ lại còn muốn đòi đất ư?”.

Thái độ dứt khoát ấy của Vân Trường không khỏi khiến các tướng Đông Ngô bất bình, 50 tay đao phủ phục sẵn dưới bàn tiệc, chỉ chực lao lên đoạt mạng ông. Quan Vũ vẫn điềm nhiên mời Lỗ Túc cạn chén, cuối cùng dắt tay Lỗ Túc, bước đi liêu xiêu, tiến thẳng ra bờ sông. Quân Ngô thấy Lỗ Túc bị Quan Vũ tay kẹp Thanh long đao dẫn đi thì không dám nhúc nhích tiến đến, bất lực nhìn theo.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc (Hình 2).

Quan Vũ nắm tay Lỗ Túc cùng bước ra bến sông.

Ra đến bến sông, Quan Vũ để Lỗ Túc ngơ ngác ở lại bến nước, vén áo bào, ném Thanh long đao cho Chu Thương cầm, ung dung bước lên thuyền, thuận buồm về Kinh Châu. Gió thổi vun vút, con thuyền của Quan Vũ lướt đi như một mũi tên, phút chốc đã biến mất giữa làn sóng Trường Giang cuồn cuộn. Quân Ngô đứng sững người như phỗng đá trên bờ, Lỗ Túc cũng lắc đầu nhìn theo, im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái, ung dung của Quan Vũ là còn vang mãi, hòa vào tiếng gió Trường Giang vọng đến.

Việc Quan Vũ đơn đao phó hội chỉ là tình tiết do La Quán Trung thêu dệt lên

Theo sử liệu, Lưu Bị chiếm được Ích Châu từ tay Lưu Chương nhưng lại từ chối "giao trả" Kinh Châu cho Tôn Quyền. Vì thế Tôn Quyền đã vô cùng giận dữ và ra lệnh cho Lã Mông tấn công chiếm lấy ba quận Kinh Châu trong tay Quan Vũ. Quân Đông Ngô đông đảo, đánh chiếm 3 quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa. Quan Vũ chỉ còn giữ được nửa quận Giang Hạ và quận Vũ Lăng. Lưu Bị ở Ích châu được tin, thấy tình hình Kinh Châu nghiêm trọng, vội mang quân ra thành Công An thuộc quận Vũ Lăng, sai Quan Vũ mang quân đi đánh Lã Mông và Lỗ Túc.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc (Hình 3).

Quan Vũ chỉ hội đàm với Lỗ Túc chứ không có việc “đơn đao phó hội”.

Tôn Quyền cũng đích thân từ Ngô quận tiến ra Lục Khẩu phòng thủ và sai Lỗ Túc dẫn quân ra Ích Dương. Quan Vũ và Lỗ Túc gặp nhau tại Ích Dương. Lỗ Túc cân nhắc tính khinh trọng của vấn đề và quyết định duy trì quan hệ liên minh giữa hai nhà mới là sự lựa chọn tốt nhất, vì vậy ông đã mời Quan Vũ cùng hội đàm. Trong suốt buổi hội đàm, binh sĩ hai bên chỉ được đứng cách trướng 100 bước, và những ai đến dự hội đàm chỉ được phép mang một thanh kiếm.

Lỗ Túc hỏi Quan Vũ: Ba quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa là bên tôi cho các ông mượn, sao các ông không trả lại?

Quan Vũ đáp: Trong trận Xích Bích - Ô Lâm, Tả tướng quân (Lưu Bị) thân trong bộ ngũ, cùng các ông nhất tề ra sức, phá được quân địch, sao không được chia mảnh đất nào?

Lỗ Túc nói tiếp: Lần đầu tiên ta gặp Lưu Dự Châu (Lưu Bị) của các ông ở Đương Dương Tràng Bản, quân số ông ta không đầy một hiệu, bản thân ông ta hết cách, muốn chạy nạn tới nơi xa. Chúa thượng bọn ta (Tôn Quyền) thương ông ta không nơi nương tựa nên cho ông ta chỗ yên thân (Kinh Châu). Không ngờ Lưu Dự Châu biết làm việc đạo đức lại vứt bỏ tình nghĩa, bây giờ đã có Ích Châu lại muốn có cả Kinh Châu. Đó là chuyện người thường cũng không nỡ làm, huống chi Dự Châu sao có thể như thế?

Quan Vũ không trả lời được. Hai bên thu quân trở về.

Video: Quan Vũ “đơn đao phó hội”.

Quan Vũ đơn đao phó hội.

Quốc Tiệp (t/h)

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn thần công bất bại chỉ trong truyền thuyết, duy nhất một người luyện thành

Thứ 3, 24/12/2019 | 12:00
Xuyên suốt loạt tác phẩm võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, những chiêu thức võ thuật được khắc họa đa dạng và tỉ mỉ. Trong đó, không ít môn để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều thế hệ người xem.

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm quyền thay Tôn Sách khi mới 18 tuổi, Tôn Quyền đã làm gì để giữ vững Giang Đông

Thứ 3, 24/12/2019 | 06:00
Trước khi Tôn Quyền nắm quyền cả vùng Giang Đông rộng lớn, người anh trai Tôn Sách mới là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất và có công lớn lập nên nhà Đông Ngô.

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhờ rượu hạ một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Chủ nhật, 22/12/2019 | 06:00
Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản. Dân gian thường ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với ông.

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Trương Phi khiến Hạ Hầu Kiệt sợ quá vỡ mật chết

Thứ 7, 21/12/2019 | 06:00
Hạ Hầu Kiệt là một nhân vật sống vào thời kỳ Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là bà con của Tào Tháo, một thế lực quân phiệt ở thời kỳ bấy giờ. Qua tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa Hạ Hầu Kiệt được biết đến với tình tiết bị Trương Phi hét lớn và sợ quá vỡ mật chết.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.

Sự thật về kiếp nạn duy nhất của Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư giúp trong Tây Du Ký

Thứ 4, 24/03/2021 | 12:00
Trong kiếp nạn tại Ngũ Trang quán, sau khi đi khắp nơi tìm người có thể cứu cây nhân sâm không được, Tôn ngộ không đã phải tìm về tìm sư phụ là Bồ Đề Tổ Sử.

Triệu Vy lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia kém 8 tuổi, khiến dư luận dậy sóng

Thứ 4, 24/03/2021 | 11:42
Triệu Vy bị truyền thông bắt gặp đi chơi cùng thiếu gia Kha Dục Danh, khiến dư luận dậy sóng.

Tại sao Gia Cát Lượng liều mạng sang Giang Đông khóc Chu Du?

Thứ 3, 23/03/2021 | 06:00
Mặc dù biết rõ quần hùng Giang Đông căm hận mình đến tận xương tủy, tuy nhiên Gia Cát Lượng vẫn sang viếng tang Chu Du, để tìm kiếm hiền tài cho Lưu Bị.
     
Nổi bật trong ngày

Phản ứng của Việt Trinh khi nhận được câu hỏi khiếm nhã từ một người đàn ông

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:20
Việt Trinh là mỹ nhân đình đám một thời của showbiz Việt, hiện tại, ở tuổi 50 cô chọn cuộc sống độc thân để lo lắng cho con trai.

Hoài Lâm livestream nói năng lan man, khó hiểu

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:01
Mạng xã hội đang bàn tán về đoạn clip ca sĩ Hoài Lâm livestream và nói năng lan man, khó hiểu.

Mỹ nhân gợi cảm Tiêu Thục Thận tiết lộ bị quấy rối khi ngồi tù

Thứ 3, 09/08/2022 | 06:00
Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, biểu tượng gợi cảm một thời Tiêu Thục Thận đã có những chia sẻ về quãng thời gian ngồi tù vì sử dụng ma túy.

Hà Tĩnh: Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:32
Trong lúc di chuyển vào đất liền, tàu đánh cá chở 5 ngư dân, 4 đàn ông và 1 phụ nữ, bất ngờ bị hỏng máy và mất liên lạc khi còn cách bờ khoảng 20 hải lý.

NSND Trung Anh: "Tất cả những gì giành được đều muốn dành tặng cho vợ"

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:15
NSND Trung Anh đã dành những lời ngọt ngào và muốn mọi thành quả mình có được đều dành cho vợ.