Thông tin thời tiết sẽ được cập nhật trực tuyến liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem!

Tùy chọn thành phố

Chọn thành phố bạn muốn xem

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

|

Thời tiết hôm nay - thời tiết ngày mai

Thời tiết Hà Nội

Hôm nay

(28/01/2015)

Ngày mai

(29/01/2015)

Ngày kia

(30/01/2015)

Thời tiết TP HCM

Hôm nay

(28/01/2015)

Ngày mai

(29/01/2015)

Ngày kia

(30/01/2015)

21°C -34°C
Hơi Có Mây
Hướng gió : ĐB
Độ ẩm 54%

21°C -34°C
Hơi Có Mây
Hướng gió : BĐB
Độ ẩm 53%

21°C -35°C
Trời Ðẹp
Hướng gió : ĐB
Độ ẩm 50%
Thời tiết Đà nẵng

Hôm nay

(28/01/2015)

Ngày mai

(29/01/2015)

Ngày kia

(30/01/2015)

17°C -25°C
Trời Ðẹp
Hướng gió : ĐN
Độ ẩm 69%

17°C -25°C
Trời Ðẹp
Hướng gió : ĐN
Độ ẩm 68%

17°C -26°C
Trời Ðẹp
Hướng gió : ĐĐN
Độ ẩm 68%

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TỈNH KHÁC

Tin đọc nhiều