Thủ tướng chỉ đạo giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 17/09/2022 | 20:21
Việc bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ chủ động trước những diễn biến phức tạp, kiểm soát rủi ro, lạm phát… là những mục tiêu được Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 15 ngày 16/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, tác động tới phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam những tháng cuối năm và đầu 2023.

Mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp trong năm 2022 nhưng tình hình kinh tế xã hội trong nước 8 tháng đầu năm vẫn phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 2,58%, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh.

Sáu định hướng chỉ đạo điều hành

Thứ nhất là quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn theo hướng:

Bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định; Giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp và khó lường; Kiên định, nhất quán trước sự biến động, tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước; Kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó với nguy cơ khủng hoảng; Tạo dựng phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập sâu rộng.

Tiêu điểm - Thủ tướng chỉ đạo giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô (Ảnh: VGP).

Thứ hai là thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý.

Chính sách phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Thứ ba phải bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu;

Tăng cường quản lý, kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất kinh doanh và đời sống, nhất là xăng, dầu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách...

Thứ tư là nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ, trung và dài hạn.

Tiêu điểm - Thủ tướng chỉ đạo giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (Hình 2).

8 tháng đầu năm nay, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh (Ảnh: Phạm Tùng).

Thứ năm, theo dõi sát diễn biến tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thứ sáu phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại...

Các nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt mục tiêu xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các cơ quan liên quan để phân tích và dự báo tình hình trong và ngoài nước, việc điều chỉnh chính sách của các nước tác động đến kinh tế xã hội trong nước để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đôn đốc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Tài chính cần chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả với chính sách tiền tệ. Bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để kịp thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp điều hành giá, các chính sách về thuế, phí và các chính sách khác, góp phần ổn định giá cả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh; triển khai bổ sung Nghị định số 153.

Tiêu điểm - Thủ tướng chỉ đạo giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (Hình 3).

Việc điều hành chính sách tiền trong thời gian tới cần chủ động, linh hoạt nhưng vẫn phải thận trọng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống tín dụng, ngân hàng; triển khai phương án xử lý đối với các ngân hàng thương mại yếu kém và Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, cùng chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp; hướng tín dụng vào các ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên.

Bộ Công Thương cần theo theo dõi sát diễn biến cung cầu, tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng xăng dầu; có giải pháp không để đứt gãy nguồn cung.

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, giảm phát thải; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu chính ngạch gắn với tái cơ cấu ngành hàng và xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và nguồn cung lương thực, thực phẩm. Theo dõi sát diễn biến thị trường để có giải pháp bảo đảm nguồn cung.

Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bất động sản, hoàn thiện để trình Quốc hội Luật nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, bảo đảm vật liệu xây dựng, thực hiện hiệu quả các giải pháp chống ùn tắc giao thông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu chính sách tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai, hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, hướng dẫn quy trình cấp phép mỏ...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; có giải pháp phù hợp tăng cường thu hút khách quốc tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đề xuất chính sách đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để "dịch chồng dịch". Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, chống đầu cơ, tăng giá, tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện Đề án cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo thực hiện phương án xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả trong phạm vi quản lý.

Bộ Ngoại giao tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại; tăng cường ngoại giao kinh tế, phát triển quan hệ với các đối tác thực chất, tạo thế đan xen lợi ích, mở rộng thị trường ra các khu vực tiềm năng; thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ Công an chủ trì có giải pháp tạo thuận lợi hơn trong cơ chế chính sách về visa cho người nước ngoài nhập cảnh để tăng cường thu hút khách quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/10.

Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; theo dõi sát và nắm chắc diễn biến tình hình trên đất liền, vùng biển và vùng trời, chủ động có giải pháp phù hợp, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Thủ tướng: “Các doanh nghiệp hãy giữ vững niềm tin khi đầu tư vào Việt Nam”

Thứ 7, 17/09/2022 | 14:58
Với quan điểm làm việc bên thua, bên thắng thì không phải hợp tác, Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư chia sẻ lợi ích, rủi ro, giữ vững niềm tin khi làm ăn tại Việt Nam.

5 nguyên tắc, 13 nhóm nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô

Thứ 2, 12/09/2022 | 20:55
Thủ tướng cho rằng, việc điều hành trong bối cảnh hiện nay không chỉ đơn thuần là kỹ thuật về mặt kinh tế mà phải có nghệ thuật điều hành, nhãn quan chính trị.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang rất tốt

Thứ 2, 12/09/2022 | 17:28
Các tổ chức quốc tế đánh giá kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất tốt qua những nỗ lực kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Hầu A Lềnh nói điều trăn trở nhất khi lần đầu ngồi ghế nóng

Thứ 3, 06/06/2023 | 17:01
Đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nửa nhiệm kỳ, ông Hầu A Lềnh nói trăn trở của bản thân chung với trăn trở của bà con dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Tài chính: Đang xây dựng gói 23.000 tỷ hỗ trợ người lao động

Thứ 3, 06/06/2023 | 16:05
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đang thiết kế để chi thêm 23.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tỉ lệ thất nghiệp thấp so với mặt bằng chung của thế giới

Thứ 3, 06/06/2023 | 14:16
Bộ trưởng Dung khẳng định với quy mô thị trường lao động trên 51,2 triệu người, số thất nghiệp là 297.000 thì hoàn toàn kiểm soát được.

Không sợ doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm, chỉ sợ doanh nghiệp trốn đóng

Thứ 3, 06/06/2023 | 10:24
Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH, số chậm đóng BHXH thực tế còn hơn 3.000 tỷ đồng. Tình trạng này kéo dài chủ yếu do công tác kiểm tra, thu chi chưa đến nơi đến chốn.

“Nhìn vào một ngân hàng sẽ thấy bóng dáng của một doanh nghiệp phía sau”

Thứ 2, 05/06/2023 | 18:26
Các ĐBQH đều cho rằng, cần có quy định chặt chẽ để xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo của ngân hàng, tránh rủi ro tiềm ẩn cho toàn hệ thống.
Cùng chuyên mục

“Lạm phát có 3,15% mà lãi suất huy động đến 9% thì vô lý”

Thứ 2, 05/06/2023 | 18:21
Theo Chủ tịch Quốc hội, phải làm sao khi Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sửa xong thì các tổ chức tín dụng hoạt động một cách đàng hoàng, công khai, minh bạch.

Kỳ vọng mới vào sự tham gia của Hội Luật gia trong bảo vệ môi trường

Thứ 6, 02/06/2023 | 10:54
Ngày 2/6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương.

EVN gặp khó, chuyển điện khí Ô Môn 3 và 4 sang PVN làm chủ đầu tư

Thứ 3, 30/05/2023 | 11:31
Do tình hình khó khăn của EVN, các bộ, ngành kiến nghị Thủ tướng đồng ý chuyển 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4 bị chậm tiến độ sang cho PVN làm chủ đầu tư.

Đưa công dân được giải cứu tại Philippines về nước an toàn

Thứ 3, 30/05/2023 | 11:07
Bộ Ngoại giao cho biết, nhóm 60 công dân đầu tiên trong số các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu khỏi cơ sở đánh bạc tại tỉnh Pampanga đã về nước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ 7, 27/05/2023 | 19:30
Bộ Chính trị vừa phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.