Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 04/10/2022 | 19:34
Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Thực hiện Chỉ thị số 14, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 14.

Chương trình đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh nói riêng trong giai đoạn cách mạng hiện nay;

Không ngừng củng cố, nâng cao vị thế của các cấp Hội, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật cho nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu tập trung phát triển, thành lập các chi hội, huyện Hội Luật gia ở những nơi có đủ điều kiện; phấn đấu đến năm 2024, thành lập Hội Luật gia tại các huyện Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê và thành lập Chi hội Luật gia tại Đoàn Luật sư tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Quan tâm, chú trọng phát triển hội viên Hội Luật gia và lựa chọn các hội viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội.

Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động Hội.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội Luật gia các cấp, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội.

Tiêu điểm - Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải cơ sở...(Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu Hội Luật gia tỉnh làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hướng mạnh hoạt động về địa bàn cơ sở; tăng cường phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh;

Đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đổi tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò phản biện xã hội.

Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyển chọn các chức danh tư pháp, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng Hội Thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân; tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải cơ sở...

Cùng với đó, các cấp ủy đảng phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách Hội Luật gia gắn với xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 14.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội Luật gia phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và khả năng của từng cấp Hội; quan tâm hỗ trợ kinh phí để đảm bảo hoạt động của Hội theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tạo điều kiện thuận lợi cho chi hội, hội viên Hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoạt động theo đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 14 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Đồng thời, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 và chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 14; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 14 theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:00
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 4378 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14

Chủ nhật, 28/08/2022 | 05:42
Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân.

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội trong Chỉ thị 14

Thứ 4, 24/08/2022 | 17:14
Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát quy định, tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu,…kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:47
Đảng ủy CQTƯ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Long Châu nói gì khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như thuốc chữa bệnh?

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:08
Việc quảng cáo Thực phẩm BVSK Toạ An, Viên Bào Ngư Calichi gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Bộ Y tế bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm y tế

Thứ 6, 09/12/2022 | 09:16
Các đơn vị phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước, không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã được bãi bỏ.

Hàng chục loại thuốc trúng thầu quốc gia nhưng chưa có hàng cung ứng

Thứ 5, 08/12/2022 | 14:43
Qua giám sát cho thấy, có 15/67 mặt hàng (22%) của 8/18 nhà thầu có số lượng tồn kho thấp không đủ cung ứng theo dự trù của các cơ sở y tế.

Triển lãm hơn 200 hình ảnh Trường Sa trên nền tảng trực tuyến

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:47
Triển lãm đem đến cho người xem một Trường Sa hiên ngang, gần gũi, thân thương trong trái tim mỗi người dân Việt.
Cùng chuyên mục

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:47
Đảng ủy CQTƯ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:43
Hội nghị đã xem xét, giới thiệu quy hoạch các chức danh gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy...

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:49
Sáng 9/12, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiên Chỉ thị 14 và tập huẩn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Jordan

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:42
Nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Jordan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã thăm Vương quốc Hashemite Jordan từ ngày 07 - 08/12/2022.

Thủ tướng chủ trì khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Thứ 5, 08/12/2022 | 12:07
Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại khu vực sân bay Gia Lâm, Tp.Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:49
Sáng 9/12, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiên Chỉ thị 14 và tập huẩn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:47
Đảng ủy CQTƯ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Jordan

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:42
Nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Jordan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã thăm Vương quốc Hashemite Jordan từ ngày 07 - 08/12/2022.

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:43
Hội nghị đã xem xét, giới thiệu quy hoạch các chức danh gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy...