Văn phòng Thành ủy TP.HCM cần những đột phá mới

Văn phòng Quận ủy là một cơ quan trong hệ thống các ban tham mưu của Quận ủy, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của thường trực, ban thường vụ Quận ủy.

Đóng vai trò quan trọng

Văn phòng Quận ủy có vai trò rất quan trọng đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cấp ủy. Qua hơn tám thập kỷ hoạt động của văn phòng cấp ủy nói chung và văn phòng Quận ủy ở TP.HCM nói riêng, tuy mỗi chặng đường cách mạng chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy có khác nhau, song trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng Quận ủy cũng có những đóng góp tích cực, phục vụ đắc lực các hoạt động của Quận ủy, ban thường vụ và thường trực Quận ủy, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của mình, có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của các đảng bộ quận.

Ảnh minh họa.

Trong những năm qua, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Thành ủy và các Quận ủy ở TP.HCM đã quan tâm hơn việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng Quận ủy. Văn phòng Quận ủy ở TP đã nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình trong công cuộc đổi mới đã và đang diễn ra ở địa phương. Nhờ đó, chất lượng văn phòng Quận ủy được nâng lên một bước, dần dần đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc cho Quận ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội và lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn quận, góp phần quan trọng vào thành tựu công cuộc đổi mới của quận.

Cụ thể là: tổ chức bộ máy của văn Quận ủy đã được củng cố, kiện toàn một bước; đội ngũ cán bộ, công chức đã được trẻ hóa, trình độ, năng lực, phong cách làm việc được nâng lên; quy chế làm việc càng được hoàn thiện và duy trì thành nền nếp việc thực hiện; sự phối hợp hoạt động của văn phòng Quận ủy với các ban tham mưu, giúp việc của Quận ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của quận, với cấp ủy cơ sở và các tổ chức khác chặt chẽ và có hiệu quả hơn…

Văn phòng Quận ủy đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là về tham mưu,

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang