Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể

Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể "tiêu tiền"?

Lê Mạnh Quốc
Thứ 6, 27/05/2022 | 17:44
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí nguồn lực hơn 137.000 tỷ đồng.

Chiều 27/5, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững".

Tại đây, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1719) đặc biệt là vấn đề phân bổ vốn và giải ngân nguồn vốn.

Theo ông Hầu A Lềnh đây là Chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Quốc hội, Chính phủ dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt, kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây để xây dựng một chương trình mục tiêu riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã triển khai các bước, thực hiện các quy trình chuẩn bị, đầu tư, phân bổ vốn.

“Cho đến thời điểm hiện tại, trải qua hơn 2 năm, chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất, đủ điều kiện triển khai chương trình trên thực địa và đã hoàn thành toàn bộ phương án phân bổ vốn. Phương án phân bổ vốn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt vào ngày 22/5/2022. Sau khi có Nghị quyết Quốc hội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và ký ban hành ngay trong tháng 5 này”, ông Hầu A Lềnh cho biết.

Đối thoại - Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể 'tiêu tiền'?

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 88 ngày 18/11/2019. 

Lý giải về tiến độ triển khai chương trình, ông Lềnh cho biết trước hết là do quá trình chuẩn bị hành lang pháp lý cho Chương trình này khá dài bởi trải qua quy trình hết sức chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ để trình hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 2 Nghị quyết của Quốc hội, 2 Nghị định của Chính phủ, 9 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 14 quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương, 216 văn bản có liên quan của các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn thực hiện Chương trình. Khối lượng công việc lớn và mỗi loại văn bản đều theo trình tự quy định pháp luật nhưng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Bên cạnh đó, do chương trình này được triển khai ở địa bàn những vùng đồng bào có điều kiện kinh tế xã hội hiện nay khó khăn nhất cả nước với 13.222 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3.434 xã của 51 tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, việc tổng hợp số liệu, trao đổi với các địa phương để đánh giá đầy đủ, đưa vào báo cáo khả thi sau khi có Nghị quyết Quốc hội là việc làm cũng rất mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, đây là một Chương trình rất lớn gồm có 10 dự án, 14 tiểu dự án thành phần, 36 nhiệm vụ. Tức là 36 chính sách, được tích hợp từ những chính sách còn hiệu lực từ giai đoạn trước vào đây. Vì vậy Chương trình rất phong phú, có cả chính sách mới, có cả chính sách cũ đang có hiệu lực. Do đó việc tích hợp vào để xây dựng một hệ thông văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình là việc làm hết sức kỳ công, công phu và kỹ lưỡng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết.

Ông Hầu A Lềnh cũng thẳng thắn thừa nhận một trong những nguyên nhân gây chậm trễ là do Ủy ban Dân tộc – cơ quan chủ quản được giao triển khai lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lớn như vậy do đó kinh nghiệm triển khai và việc phối hợp với các Bộ, ngành vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Đối thoại - Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể 'tiêu tiền'? (Hình 2).

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bàn về giải pháp để thực thi nhanh hơn đặc biệt là việc giải ngân cho Chương trình này, ông Hầu A Lềnh cho rằng giải pháp quan trọng nhất vẫn là phần tổ chức thực hiện.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phân bổ vốn trong tháng này thì việc còn lại là triển khai của các địa phương. Các địa phương trên cơ sở quyết định phân bổ vốn này sẽ trình HĐND cấp tỉnh, để phân bổ chi tiết, bao gồm nguồn ngân sách hỗ trợ từ nguồn Trung ương và nguồn ngân sách đối ứng từ địa phương cùng các nguồn ngân sách lồng ghép khác. Đây thuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp. Đối với các bộ, ngành cần xây dựng kế hoạch triển khai đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Ngoài ra Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ.

“Chương trình này đối tượng bao gồm cả xã, thôn, hộ gia đình và người dân là những người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có trình độ khác nhau, sự hiểu biết khác nhau nên việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được đây là một chính sách, chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và sự tham gia trách nhiệm của người dân trong việc tổ chức triển khai chương trình này là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, phải tuyên truyền, vận động các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương hiểu về chương trình này và chung tay bởi vì làm ở những vùng có điều kiện vô cùng khó, nếu không quyết tâm, hiểu biết và trách nhiệm cao thì sẽ không triển khai được”, ông Lềnh cho biết.

Để thực hiện giải pháp này, ông Lềnh nhấn mạnh vai trò của các cơ quan truyền thông đồng thời cho biết hiện nay Ủy ban Dân tộc đang phối hợp với 19 cơ quan báo chí Trung ương làm công tác tuyên truyền đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có Chương trình này.

Cuối cùng để triển khai, thúc đẩy được nhanh Chương trình, ông Hầu A Lềnh cho rằng các địa phương phải triển khai hết sức đồng bộ các giải pháp chuẩn bị nguồn lực đầu tư thật tốt, đặc biệt phần ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn đầu tư công. Còn nguồn ngân sách khác là nguồn vốn tín dụng, vốn đối ứng của địa phương, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ nguồn chi thường xuyên cũng cần chuẩn bị chu đáo; triển khai hết sức đồng bộ, mới triển khai được Chương trình này nhanh bởi chỉ còn thời lượng 3 năm cho giai đoạn này (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng: "Ngân sách không lạm thu"

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:38
Ông Võ Thành Hưng cho biết khi xây dựng dự toán năm 2021 là đúng thời điểm bùng phát dịch lần 3, kết quả thu ngân sách đạt được là so với dự toán có phần thận trọng.

Không thể mãi "buôn chuyến" thị trường cho ngành nông nghiệp

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:23
Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ trăn trở khi cho rằng thời gian vừa qua, việc khơi thông thị trường cho thành nông nghiệp chưa trở thành một chương trình tổng thể.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Hầu hết người lao động đã nhận được hỗ trợ

Thứ 6, 27/05/2022 | 16:00
Một số địa phương chưa hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch hoặc lên danh sách nhưng chưa giải ngân, Bộ LĐTBXH đã đốc thúc phải khẩn trương chi trả.

Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, tránh “cộng dồn thành tích”

Thứ 6, 27/05/2022 | 11:05
Bà Nguyễn Thuý Anh cho biết, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) có nhiều điểm mới, trong đó đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng.

3 vấn đề cốt lõi cần giải quyết để giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ 6, 01/11/2019 | 11:22
Nhiều doanh nghiệp tại thành phố lớn khó tuyển dụng lao động trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại nên có xu hướng tìm đến các khu vực miền núi, đồng bào dân tộc. Điều này gây bất bình đẳng trong tuyển dụng giữa vùng đồng bằng và miền núi.
Cùng tác giả

Đề xuất UBND tỉnh chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc

Thứ 4, 06/07/2022 | 13:48
Bộ GTVT đề xuất phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông và chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Doanh thu tăng trưởng, ngành đường sắt đã thấy "gió đông"

Thứ 4, 06/07/2022 | 13:33
Với việc dịch Covid-19 dần dần được kiểm soát, mở cửa du lịch trên toàn quốc, vận tải hành khách đã từng bước phục hồi, doanh thu của ngành đường sắt đã có khởi sắc.

Đề xuất hơn 24.300 tỷ đồng đầu tư Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Thứ 4, 06/07/2022 | 13:32
Trong các năm gần đây, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã có tốc độ tăng trưởng hành khách thông qua vượt dự báo trong hồ sơ quy hoạch được duyệt.

Kiến nghị giảm một loạt phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vận tải

Thứ 4, 06/07/2022 | 13:31
Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức thu một số phí, lệ phí trong các lĩnh vực giao thông.

Lương lãnh đạo Đường sắt Việt Nam giảm mạnh, không nhận thưởng

Thứ 2, 04/07/2022 | 10:17
Chủ tịch Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh chỉ nhận lương 12 triệu đồng/tháng trong năm 2021, toàn bộ ban lãnh đạo VNR không nhận thưởng do tình hình khó khăn.
Cùng chuyên mục

Khu vực tư nhân chưa "mặn mà" với các dự án nước thải, rác thải

Thứ 3, 05/07/2022 | 14:50
Trên thực tế, việc triển khai hợp tác công tư trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải rắn chưa có nhiều, chỉ có một số dự án thực hiện theo mô hình BT.

Hai nghệ sĩ Việt Nam có được dẫn độ hay không?

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:52
Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi mang quốc tịch Anh tại đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Chỉ 3/63 cổng thông tin cấp tỉnh công khai đầu mối bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thứ 3, 28/06/2022 | 15:46
Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng IPS, phần lớn các địa phương chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Triển khai dự án đường Vành đai 4 phải "vừa chạy, vừa xếp hàng"

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:48
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chính là "thước đo" năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Thị trường trái phiếu cần hệ thống xếp hạng tín nhiệm

Thứ 7, 25/06/2022 | 07:00
Hệ thống xếp hạng tín nhiệm sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đang xảy ra trên thị trường trái phiếu, giúp nhà đầu tư lựa chọn trái phiếu uy tín...