Bạn hiểu như thế nào về ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới?

Chiếc nhẫn không đơn thuần là để phát tín hiệu cho mọi người rằng tôi đã có gia đình mà nội hàm của nó còn chứa đựng nhiều điều ý nghĩa, sâu xa…

Giữa những lúc chông chênh nhất trong cuộc hôn nhân của mình tôi mới nhận ra rằng, vì sao khi bắt đầu gắn kết cuộc đời mình với cuộc đời của một người nào đó, người ta lại cần có tờ đăng ký kết hôn và chiếc nhẫn cưới. Trước đây tôi từng nghĩ, tờ đăng ký kết hôn là căn cứ pháp lý ràng buộc cho mối quan hệ vợ chồng, còn chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu, là vật bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Trên lý thuyết điều này có thể đúng, nhưng thực tế, bản thân tôi nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì vì dù nó có là một chiếc nhẫn kim cương hay chỉ là một chiếc nhẫn cỏ thì suy cho cùng nếu một khi cả hai không cùng quan điểm sống, không cùng ý thức xây dựng, bảo vệ, vun vén cho mối quan hệ của mình thì mọi vật chứng nó cũng chỉ là vật tượng trưng mà thôi.

Còn bạn, bạn hiểu như thế nào về ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới?