Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017

11:14 30/12/2016

Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt kết quả bước đầu về đổi mới, nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và sơ kết, tổng kết nhiều Nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo.

Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giữ vững sự ổn định về tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tình hình trong nước và quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất về lĩnh vực tuyên giáo; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi nâng cao chất lượng tham mưu là nhiệm vụ số một đánh giá kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường chỉ đạo, định hướng, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, trong việc định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017 về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, văn nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng...

Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng chỉ đạo tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị văn hóa, gương cán bộ, đảng viên liêm khiết, mẫu mực, nâng cao đạo đức xã hội; đấu tranh chống suy thoái đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương cần nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời, nhạy bén tham mưu những vấn đề theo chương trình công tác và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; nâng cao chất lượng thẩm định và góp ý vào các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ chương trình làm việc của lãnh đạo Ban; nâng cao chất lượng các kế hoạch, hướng dẫn công tác của Ban; khuyến khích ý tưởng mới, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban cần phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức chia sẻ thông tin nhanh chóng, nhiều vấn đề hình thành theo xu hướng số đông. Ban cần bám sát, nghiên cứu để dự báo chính xác, kết hợp dư luận xã hội với báo chí, tuyên truyền để tạo sự chủ động trong định hướng thông tin.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý cần chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của tổ chức. Các cán bộ tuyên giáo nỗ lực rèn luyện để nâng cao trình độ, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề, phối hợp công tác, kết nối lực lượng. Mỗi cán bộ phải cầu thị, lắng nghe, tăng cường tiếp xúc đối thoại, chân thành trao đổi, kiên trì thuyết phục, mạnh dạn tranh luận, đấu tranh thẳng thắn, khắc phục giáo điều, bảo thủ, gắn bó với cơ sở.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương; tạo điều kiện, chăm lo tốt hơn để cán bộ, công nhân viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và các danh hiệu thi đua tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo HƯƠNG THỦY (TTXVN/VIETNAM+)

Bạn đang đọc bài viết Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại chuyên mục Chính trị của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục