Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang

20:36 28/02/2017

Ngày 28/2, tại Hội trường hội nghị UBND tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN), cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các Sở ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Dương Thành Bắc – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí lãnh đạo HLG tỉnh, thành phố; đại diện chi hội trực thuộc Trung ương Hội đến dự và phát biểu chào mừng.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 2).

Ông Phan Văn Yển, Phó Chủ tịch HLG tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ V báo cáo những kết quả đạt được của HLG tỉnh (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại Đại hội, ông Phan Văn Yển, Phó Chủ tịch HLG tỉnh Tiền Giang cho biết, nhiệm kỳ 2011 – 2016 có nhiều thuận lợi. Hội Luật gia được xác định là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đặc thù, thành viên của mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia các lĩnh vực trong toàn tỉnh,… Hội cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ nhân dân, bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 3).

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Đại hội đại biểu HLG tỉnh Tiền Giang lần thứ VI diễn ra trong tình hình 5 năm qua các cấp Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị, Kết luận 19 của Ban Bí thư, Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội lần thứ XII của HLGVN, Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Tiền Giang, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quốc phòng và an ninh.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 4).

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Năng động – Vì nhân dân – Vì công lý” cho Hội Luật gia tỉnh nhà (Ảnh: Thanh Lâm).

Kết quả 5 năm qua, HLG cơ sở đã tham gia vào tổ chức hòa giải và phối hợp hòa giải hơn 9.000 vụ việc. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, xây dựng tinh thần đoàn kết xóm làng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 5).
Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 6).

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen cho một số Luật gia có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Các cấp Hội đã tổ chức được 2.350 cuộc học tập, có 38.518 lượt cán bộ, hội viên dự, tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Qua học tập, cán bộ, hội viên đều nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, sâu sắc chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong chấp hành pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 7).

Đại diện Chi hội Luật gia Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu tham luận tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 8).

Đại diện Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu tham luận tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Phát biểu tham luận về xây dựng HLG phường, xã vững mạnh tại Đại hội Luật gia tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Chi hội Luật gia TP.Mỹ Tho cho biết, hoàn toàn thống nhất nội dung Báo cáo tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 9).

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Chi hội Luật gia TP. Mỹ Tho phát biểu tham luận tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 10).

Đại diện Chi hội Luật gia huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) phát biểu tham luận tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ V (2011 – 2016) và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI (2016 – 2021) của HLG tỉnh Tiền Giang, đồng chí Dương Thành Bắc đánh giá cao những kết quả mà HLG tỉnh Tiền Giang đạt được, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. HLG tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 11).
Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 12).

Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Trên cơ sở đó, mỗi cấp hội vận dụng, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, phát động và phát triển thực hiện phong trào thi đua, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực thi nhiệm vụ được giao; bám sát các mặt hoạt động của Hội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 13).
Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 14).
Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 15).

Đại hội đã thảo luận dân chủ, chọn những đại biểu có đức, có tài bầu vào BCH Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang khóa VI (Ảnh Thanh Lâm).

Đồng thời, đồng chí Dương Thành Bắc mong muốn các cấp Hội, trong thời gian tới thường xuyên quán triệt tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của đại hội, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,…

Xã hội - Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang (Hình 16).

27 Luật gia Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ảnh: Thanh Lâm).

Đại hội đã bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch HLG tỉnh Tiền Giang, cùng 3 phó Chủ tịch HLG gồm: Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Văn Hải và Đỗ Thị Uyên Uyên.

Thanh Lâm

Bạn đang đọc bài viết Bầu ông Trần Văn Lan giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang tại chuyên mục Xã hội của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục