Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường

Thứ 6, 13/09/2019 | 19:21
Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc (12-13/9).

Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và một số địa phương đến dự.

Đại hội cũng đã tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Chính sách - Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường

Sáng 13/9, các đại biểu đã tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp với toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XII (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ khóa XIII (2019-2024); Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ (2019-2024).

Hội nghị đã thống nhất danh sách đề cử 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội; đề cử 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để bầu làm Chủ tịch; đề cử 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để bầu làm Phó Chủ tịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XII được hội nghị tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất cũng bầu các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trong đó có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách: Đồng chí Lê Thị Kim Thanh; Đồng chí Trần Đức Long; 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Trần Công Phàn, Phó viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng bộ Tư pháp.  

Sau phiên hội nghị lần thứ nhất, Đại hội đã tiếp tục hoạt động và thống nhất bầu 7 đồng chí vào ban Kiểm tra của Hội Luật gia khoá XIII gồm: Đồng chí Dương Thành Bắc; đồng chí Trần Văn Quảng; đồng chí Lương Mai Sao; đồng chí Phạm Quốc Huy; đồng chí Lê Thị Ngọc Lam; đồng chí Nguyễn Đức Sáu; đồng chí Nguyễn Thị Thược.

Chính sách - Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường (Hình 2).
Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII gồm 114 đồng chí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, gửi lời cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đại biểu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội ý thức rõ rằng, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước đã tin cậy, giao phó.

“Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và toàn thể Hội viên luật gia cả nước, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trên mọi lĩnh vực.

Nhận những nhiệm vụ, trọng trách được Đại hội giao phó trong nhiệm kỳ mới, để xứng đáng với niềm tin tưởng đó, tôi xin hứa với Đại hội và hội viên luật gia cả nước sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển Hội, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống chính trị.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu và giới luật gia cả nước trong công tác, đưa Hội Luật gia Việt Nam phát triển bền vững, mạnh mẽ xứng đáng với niềm tin mà các đồng chí giao phó”, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh.

Chính sách - Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường (Hình 3).

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chính sách - Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường (Hình 4).

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII trình, các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 quyết nghị:

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XII (2014 - 2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XIII (2019-2024) của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII.

Thống nhất với đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2014 -2019; Thống nhất với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2014 - 2019. Giao Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII gồm 114 đồng chí.

Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII và các cấp hội luật gia chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội XIII.

Chính sách - Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Toàn thể cán bộ, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường (Hình 5).

Trao quà lưu niệm cho các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành khoá XII không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội khoá XIII. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII đánh giá, Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, hội viên, luật gia cả nước tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội, tạo nên sức mạnh mới.

Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia cả nước về kết quả của Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Với tinh thần và khí thế mới, Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, luật gia, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Hội Luật gia Việt Nam, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhóm PV

Tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Thứ 6, 13/09/2019 | 15:42
Sáng 13/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Hà Nội. Đại hội đã tiến hành Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

"Hoạt động của Hội Luật gia ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả và không ngừng được nâng lên, luôn bám sát quan điểm, đường lối của Đảng"

Thứ 6, 13/09/2019 | 12:47
Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội ngày 13/9/2019. Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

[Chùm ảnh] Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Thứ 6, 13/09/2019 | 09:06
Hoà chung trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, sáng ngày 13/9, hàng trăm đại biểu đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để cùng tham dự sự kiện trọng đại này.
Cùng tác giả

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước sau mùa bão lũ

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:46
Theo Bộ Y tế, khử trùng nước, đun sôi nước để đảm bảo vệ sinh, rửa tay sạch… là những điều nên làm sau bão lũ.

Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 6, 30/09/2022 | 14:45
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù về khám, chữa bệnh, thuốc, vắc-xin.

Người nông dân có khi phải vác cuốc qua sân golf mới tới được ruộng

Thứ 6, 30/09/2022 | 12:53
Chuyên gia cho rằng nếu “bờ xôi ruộng mật” có năng suất lúa tốt thì không nên cho phép chuyển đổi mục đích để làm sân golf, vì ảnh hưởng đến đời sống người dân.

TS. Trần Công Phàn: Sửa Luật Đất đai liên quan tới toàn xã hội

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:13
TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần thúc đẩy việc huy động được các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về việc cải cách tiền lương

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:08
Theo Chủ tịch Quốc hội, do tác động của dịch bệnh nên lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, mức lương cơ sở cũng không tăng.
Cùng chuyên mục

3 tỉnh cam kết GPMB đúng tiến độ cho Dự án Đường Vành đai 4

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Để kịp thời khởi công Vành đai 4 vào tháng 6/2023, 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã ký giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư dự án.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Tăng giá đăng kiểm ô tô thêm 10 nghìn đồng; Dừng giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân loại đô thị

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:48
Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Đề xuất bổ sung quy định về Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Thứ 6, 30/09/2022 | 20:00
Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Bệnh viện tự chủ tài chính: Vì sao càng làm càng thâm hụt?

Thứ 6, 30/09/2022 | 15:00
Sau 6 năm tự chủ tài chính, lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Tp.Thủ Đức) xác nhận những khó khăn, vướng mắc khiến bệnh viện càng làm càng thâm hụt.
     
Nổi bật trong ngày

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:00
Tăng giá đăng kiểm ô tô thêm 10 nghìn đồng; Dừng giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân loại đô thị

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:48
Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

3 tỉnh cam kết GPMB đúng tiến độ cho Dự án Đường Vành đai 4

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Để kịp thời khởi công Vành đai 4 vào tháng 6/2023, 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã ký giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư dự án.