Kỷ niệm sâu sắc về bài báo đầu tiên 1

Báo chí không những trang bị, bổ sung cho tôi một lượng kiến thức rất phong phú, thiết thực, bổ ích mà còn giúp tôi có cái nhìn về sự việc, vấn đề khách quan, sâu sắc, sát đúng hơn trong cuộc sống lẫn công việc.