Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu “thợ xây” của học sinh Nam Định 1

Lấy ý tưởng từ một công trường đang thi công, các bạn học sinh tại Hải Hậu, Nam Định đã có bộ ảnh kỷ yếu “thợ xây” vô cùng độc đáo và gây chú ý.