Lý do bất ngờ hacker 16 tuổi đánh cắp 90 GB dữ liệu của Apple

Nói về lý do đánh cắp 90 GB dữ liệu của Apple, hacker 16 tuổi cho biết, cậu rất hâm mộ Apple và muốn được làm việc cho công ty.