Thư không gửi - Cam go “cuộc chiến không tiếng súng”

Cam go “cuộc chiến không tiếng súng”

Những ngày không quên trong cuộc chiến mang tên “Chống Covid-19”, chúng ta không sợ virus bùng phát trở lại, mà chỉ ngại ngần, trách cứ “những kẻ địch” âm thầm từ bên trong!