Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.