Trông người mà ngẫm đến ta

Chứng kiến chồng đánh vợ giữa đường phố Vũng Tàu, 1 ông Tây lao vào can thiệp, trong khi nhiều người đi đường thờ ơ, mặc kệ.