Khi “thông minh” thành phố sẽ khác! 2

TP.HCM kêu gọi đầu tư, để đến năm 2020 sẽ có nhiều ứng dụng mới của “thành phố thông minh” vận hành trên thực tế.