Cafe8 - Tại cái vũng nước

Tại cái vũng nước

Trong khi mọi người đều ngợi ca sự tử tế và hòa đồng, thì những người cực kỳ dễ mến thường lại thấy mình bị đối xử tệ.