Sự kiện - Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Xây dựng quy định pháp luật chặt chẽ hơn từ trường hợp phim Vợ ba là rất cần thiết

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Xây dựng quy định pháp luật chặt chẽ hơn từ trường hợp phim Vợ ba là rất cần thiết 1

"Cũng giống như quy định gắn nhãn cho phim, cấm trẻ em dưới 13 tuổi, dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi, chúng ta chỉ mới được thực hiện chưa được 2 năm gần đây. Vì thế, xây dựng quy định pháp luật chặt chẽ hơn từ trường hợp này là rất cần thiết. Để sau này, với các trường hợp khác, chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện với nhau. Còn hiện nay, mọi luận điểm vẫn đang rất cảm tính và chạy theo dư luận", nhà thơ Nguyễn Phong Việt bày tỏ