Đề xuất học sinh nghỉ thứ 7: E rằng độ khả thi không lớn!

Bên cạnh những ý kiến tán thành với đề xuất về nghỉ học ngày thứ 7 thì cũng còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại của phụ huynh và các cơ sở giáo dục.