Có nên tăng nặng hình phạt với hành vi ngoại tình? 3

Trước tình trạng ngoại tình hiện nay, chuyên gia pháp lý cho rằng, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả, người vi phạm chế độ một vợ một chồng sẽ bị xử lý bằng quy phạm pháp luật hoặc bị xử lý bằng quy phạm xã hội.