Hồ sơ điều tra - Cái kết cho kẻ khai mua hơn 7kg ma túy về dùng dần

Cái kết cho kẻ khai mua hơn 7kg ma túy về dùng dần

Thay vì nhận tội vận chuyển thuê ma túy như lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra thì Tô Bá Ngọc bất ngờ thay đổi lời khai rằng mua hơn 7kg ma túy về dùng dần. Song, lời khai này của bị cáo lập tức bị tòa bác bỏ vì không có căn cứ.