Zodiac - "Kẻ sát nhân Hoàng đạo" làm điên đầu nước Mỹ suốt 50 năm

Sau 50 năm, Zodiac vẫn là tên tội phạm ngạo mạn nhất, bí ẩn nhất và là đối thủ nguy hiểm mà cảnh sát Mỹ chưa một lần giành chiến thắng.