CIA giải mật: Hitler chính là "chủ nhân" của những chiếc đĩa bay UFO?

UFO của người ngoài hành tinh không hề có thật. Những chiếc đĩa bay mà công chúng nhìn thấy vào những năm 1950 có thể chính là loại "siêu vũ khí" do phát xít Đức chế tạo.