Hà Giang: Khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng khai thác đá trái phép

UBND huyện đã yêu cầu chấm dứt việc tận thu, khai thác đá trái phép tại nhiều khu vực trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, cá nhân vẫn tiếp tục khai thác, gây thất thoát nguồn tài nguyên, làm vỡ cơ cấu kiến trúc núi đá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi, làm ảnh hưởng đến khu dân cư.