5 cách phân loại con gái thời nay

Gái giang hồ, gái chảnh, gái nhõng nhẽo... là những cách phân loại tính cách và tâm lý phức tạp của các thiếu nữ ngày nay.