Vừa thay Chủ tịch, nợ xấu Saigonbank bỗng "sốt siêu vi"

Ông Phạm Văn Thông - người vừa bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật đã mất chức Chủ tịch HĐQT Saigonbank chỉ sau 1 năm tại nhiệm.