Em là thanh xuân còn sót lại, nhưng cô ấy là cả cuộc đời anh chọn sau này

Hôm ấy, em đã hỏi anh thế này: “Giữa em và cô ấy, anh cần ai hơn?”. Anh đã trả lời: "Em là thanh xuân còn sót lại, nhưng cô ấy là cả cuộc đời anh chọn sau này".