Choáng với 9 SVĐ “siêu đẹp” phục vụ World Cup 2022 2

Qatar sẽ là nước đăng cai World Cup 2022. Để chuẩn bị cho sự kiện này, nước chủ nhà đã cho xây mới và sửa chữa 9 SVĐ "siêu đẹp" phục vụ trái bóng tròn.