Tâm thư của nhà giáo 40 năm trong nghề gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 5

Nội dung bức thư là những ý kiến đóng góp của nhà giáo gần 40 năm công tác trong ngành Giáo dục gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang vừa qua.